Udhëtimi i Lirë

CategoriesYouth for Local Democracy

Akademia e Demokracisë Lokale

Përshkrimi Çfarë është më mirë se informimi i të rinjve për të drejtat e tyre demokratike? Të rinj që ndermarrin aksione konkrete për të fuqizuar vetën e tyre dhe për të përfaqësuar denjësisht zërin e të rinjve pranë autoriteteve lokale. Ky ishte mesazhi kryesor me të cilin përmbyllëm me sukses ciklin e Akademisë së Demokracisë […]

CategoriesYouth for Local Democracy

Eventi Lançues “Të Rinjtë për Demokracinë Lokale”

Përshkrimi “Bekimi më i madh që kemi në demokraci është LIRIA” Mbi këtë parim kemi lançuar iniciativën më të re në Bashkinë Kavajë të titulluar “Të Rinjtë për Demokracinë Lokale”. Vitet e fundit, si pasojë e pandemisë dhe sfidave globale duket se demokracia ka pësuar regres në shume vende të botës. Në vendet në zhvillim, […]

CategoriesYouth for Local Democracy

Çfarë është Këshilli i Evropës?

Përshkrimi Këshilli i Evropës është organizata kryesore e të drejtave të njeriut në kontinent. Ai përfshin 46 shtete anëtare, duke përfshirë të gjithë anëtarët e Bashkimit Evropian. Të gjitha vendet anëtare të Këshillit të Evropës kanë nënshkruar Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, një traktat i krijuar për të mbrojtur të drejtat e njeriut, […]

CategoriesYouth for Local Democracy

ÇFARË ËSHTË DEMOKRACIA KETU | DEMOKRACI TANI?

Përshkrimi Këshilli i Evropës njeh “potencialin e konsiderueshëm dhe për këtë arsye rol themelor në promovimin e vlerave të Këshillit të Evropës” që të rinjtë luajne. Demokracia është sfiduar veçanërisht vitet e fundit për shkak të rritjes se populizmit dhe demotatorizmit, lajmet e rreme, zvogëlimi i hapësirës për civilët shoqëria dhe, së fundmi, ndikimi i […]

CategoriesYouth for Local Democracy

Thirrje për Pjesëmarrës në Akademinë e Demokracisë Lokale

Përshkrimi Je një i ri që jeton në bashkinë Kavajë? Jë anëtar i Këshillit Vendor të Kavajës? Dëshiron të mësosh më shumë mbi demokracinë lokale? Atëherë kjo mundësi është e duhura për ty! Shoqata Udhëtim i Lire-Liberi di Viaggiare në kuadër të iniciativës “Të Rinjtë për Demokracinë Lokale” ka hapur thirrjen për pjesëmarrës në Akademinë […]

CategoriesYouth for Local Democracy

Të Rinjtë për Demokracinë Lokale

Përshkrimi Të Rinjtë për Demokracinë Lokale është iniciativa me e re e ndërmarrë nga shoqata Udhëtim i Lire-Liberi di Viaggiare me suportin e plote te Fondacionit Rinor Europian të Këshillit të Europës. Duke qenë se Rinia përbën nja nga tre shtyllat themeltare të punës sone, ky projekt targeton pikërisht këtë grupmoshë. Kjo iniciativë synon fuqizimin […]

sq