Udhëtimi i Lirë

CategoriesErasmus+ Njoftime

Sesioni studimor “Akademia e Demokracisë Rinore”

Përshkrimi Kurs trajnimi 8-14 tetor 2023 | Qendra Evropiane Rinore Budapest, Hungari Fokusi i sesionit të studimit është të pajis liderët/lehtësuesit e të rinjve me njohuri dhe aftësi për të zbatuar programin “Edukohu për Demokraci” i cili eksploron konceptin e demokracisë në mënyrë inovative nga perspektiva lokale, kombëtare dhe evropiane. Gjatë sesionit të studimit, pjesëmarrësit […]

CategoriesActive Tropoja Youths for our Municipality Njoftime

Thirrje për ofertë për materiale promocionale dhe design

Përshkrimi Titulli i Kontratës:                                  Materiale promocionale dhe design Titulli i projektit:                                    “Active Tropoja Youths for our Municipality – ATY4M” Në kuadër të projektit “Active Tropoja Youths for our Municipality – ATY4M” të financuar nga Bashkimi Europian nga projekti EU4Municipality, Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” hap thirrjen për: Materiale promocionale dhe design për […]

CategoriesCreative Culture - Based Development of Durres Heritage Njoftime

Thirrje për ofertë: ambjent për trajnim, shërbim dreke dhe pushim kafe

Përshkrimi Në mbështetje të nismës “Creative culture-based Durrës heritage development” në kuadër të projektit EU4Culture të financuar nga BE, zbatuar nga UNOPS, në koordinim me Ministrinë e Kulturës së Shqipërisë, Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” hap thirrjet për: Ambjent për trajnim, shërbim dreke dhe pushim kafe për produktet e listuara në aneksin […]

CategoriesCreative Culture - Based Development of Durres Heritage Njoftime

Shtyhet afati i pranimit të ofertave për materiale profesionale për trajnim

Përshkrimi Shtyhet afati i pranimit të ofertave për materiale për trajnim (Das, Allçi, Daltë, Çekiç), nga shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare”, në mbështetje të nismës “Creative culture-based Durrës heritage development” në kuadër të projektit EU4Culture të financuar nga BE, zbatuar nga UNOPS, në koordinim me Ministrinë e Kulturës së Shqipërisë. Klikoni këtu […]

CategoriesCreative Culture - Based Development of Durres Heritage Njoftime

Thirrje për ofertë për materiale kancelarie

Përshkrimi Në mbështetje të nismës “Creative culture-based Durrës heritage development” në kuadër të projektit EU4Culture të financuar nga BE, zbatuar nga UNOPS, në koordinim me Ministrinë e Kulturës së Shqipërisë, Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” hap thirrjet për: Materiale kancelarie (Ngjitës, Boje Akrilik, Tuba boje, Letër, Kartona) për produktet e listuara në […]

CategoriesCreative Culture - Based Development of Durres Heritage Njoftime

Thirrje për ofertë për materiale profesionale për trajnim

Përshkrimi Në mbështetje të nismës “Creative culture-based Durrës heritage development” në kuadër të projektit EU4Culture të financuar nga BE, zbatuar nga UNOPS, në koordinim me Ministrinë e Kulturës së Shqipërisë, Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” hap thirrjet për: Materiale për trajnim (Das, Allçi, Daltë, Çekiç) për produktet e listuara në aneksin A, […]

CategoriesCreative Culture - Based Development of Durres Heritage Njoftime

Thirrje për ofertë për materiale kancelarie me dizenjime, printime, publikime

Përshkrimi Në mbështetje të nismës “Creative culture-based Durrës heritage development” në kuadër të projektit EU4Culture të financuar nga BE, zbatuar nga UNOPS, në koordinim me Ministrinë e Kulturës së Shqipërisë, Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” hap thirrjet për: Materiale kancelarie me dizenjime, printime, publikime (banner, bluzë, fletore, stilolapsa, dosje, usb, etj.) për […]

CategoriesNjoftime

Thirrje për Ekonomist/e

Përshkrimi Udhëtim i Lirë kërkon të punësojë Ekonomist/e me eksperiencë. Aplikanti/ja duhet të përmbushë kriteret e mëposhtme: Të ketë mbaruar Fakultetin e Ekonomisë Të ketë njohuri të mira të paketës Office Të jetë njohëse shumë i/e mirë e gjuhës Angleze Të jetë njohës/e shumë i/e mirë e programit Financiar FINANCA5 Të ketë mbi 5 vite […]

CategoriesNjoftime Strategjia Mjedisore e Bashkise Kavaje

Thirrje për ofertë për fidanë, lule e pemë

Përshkrimi Në kuadër të projektit “Strategjia Mjedisore e Bashkisë Kavajë” të mbështetur nga Programi Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD Ⅱ) dhe financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” hap thirrjet për: Fidanë, lule e pemë. Klikoni […]

sq