Skuadra Jonë

Miranda Mansaku
Drejtoreshë Ekzekutive
Mirjona Hoxhallari
Aktiviste dhe Koordinatore për rininë
Malvin Uruçi
Information Technology
Armela Bejko
Trajnere dhe Eksperte
Suada Dedej
Kordinator Lokal per Kavajën
sq