Udhëtimi i Lirë

CategoriesClean Today - Healthy Tomorrow

Clean Today – Healthy Tomorrow

Të mbështetur nga Raiffeisen Bank dhe në kuadër të zbatimit të projektit “Clean Today – Healthy Tomorrow” për katër muaj radhazi nxënësit e shkollave “Dom Nikoll Kaçorri”, “Benardina Qeraxhia”, “Olsi Lasko” dhe “Beqir Çela” janë njohur me elementet ku ndërthuren mjedisi dhe monumentet arkeologjike e historike të Durrësit. Në këto shkolla u zhvillua fushata e […]

sq