Udhëtimi i Lirë

Përshkrimi

Për ta pjesëmarrja e të rinjve në proceset vendimarrëse është thelbësore për shendetin e një demokracie. Por cilat janë arsyet kryesore që ata mendojnë? Ata i kanë renditur këto arsye në këtë postim.

Për me shumë ndiqni faqen zyrtare të Youth for Local Democracy: Klikoni këtu

sq