Udhëtimi i Lirë

CategoriesAktivitete

Fillimi i Projektit “Youth Growth in EU Prespective”

Përshkrimi Gjatë periudhës tre mujore (qershor -gusht), Shoqata Udhëtim i Lirë- Liberi di viaggiare” në bashkëpunim me Bashkinë Tropojë ka vijuar realizimin e projektit “Youth Growth in EU Prespective” financuar nga programi Europe for citizens i Bashkimit Evropian. Ky projekt ka si qëllimi ndërveprimin me të rinjtë në aspektin e formimit të tyre profesional sipas […]

CategoriesAktivitete

Vizita e znj. Špoljarić Egger, Ndihmës Sekretarja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe Drejtoresha Rajonale e UNDP-së për Evropën dhe Bashkësinë e Shteteve të Pavarura, tek Amfiteatri Antik Romak i Durrësit me të rinj vullnetarë të shoqatës “Udhëtim i Lirë”

Përshkrimi Zj. Špoljarić Egger vizitoi Amfiteatrin Antik Romak të Durrësit bashkë me Kryetaren e Bashkisë së Durrësit Emiriana Sako. Të rinjtë e OJF Rinore “Udhëtim i Lirë”, mbështetur nga Programi Rajonal ReLOaD financuar nga BE dhe të zbatuar nga UNDP- shërbyen si guida turistike gjatë vizitës në Amfiteatër.

CategoriesAktivitete

Mbjellja e pemëve ne fushat sportive Kavajë

Përshkrimi Shoqata “ Udhetim i Lire “ ne bashkepunim me Kendin e BE Kavaje dhe Drejtorine e Sporteve te Bashkise Kavaje organizoj aktivitetin e mbjelljes se pemeve ne ambjentet e fushes sporive te qytetit Kavaje. Ne aktivitet mori pjese Z. Redjan Krali, Kryetar i Bashkise Kavaje. Pemet u mbollen ne kujtim dhe nderim te figurave […]

CategoriesAktivitete P.A.C.E

Dita Boterore e Rinise 2021

Përshkrimi Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” në kuadër të Ditës Botërore të Rinisë të vendosur nga Kombet e Bashkuara (United Nations) me 12 Gusht, zhvilloi disa aktivitete me të rinj nga Shqipëria, Serbia dhe Bosnjë Hercegovina. Në fillim ata vizituan ambjentet e Qendrës rinore Multifunksionale “Udhetim i Lirë” ku u njohën me […]

CategoriesAktivitete

Java e Evropës 2021

Përshkrimi Në kudër të Javës së Evropës vullnetarët e shoqates “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” dhe aktivistë të rinj mirëpritën në Kepin e Rodonit Ambasadorin e BE z. Luigi Soreca dhe Ambasadorin e Republikës së Bullgarisë në Shqipëri z. Momtchill Raytchevski. Gjatë takimit Miranda Mansaku, Drejtore Ekzekutive e Shoqatës, tregoi punën që Udhetimi […]

CategoriesAktivitete

Feja gjatë periudhës komuniste në Shqipëri

Përshkrimi Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” ne kuader te aktiviteteve te planifikuara si anetare e URI (United Religions Initiative) në Shqipëri zhvilloj përgjatë muajit Prill një sërë aktivitetesh që synonin rritjen e ndërgjegjësimit të rinjve për rolin e figurave fetare gjatë regjimit komunist. Në tre takime ata mësuan më shumë për institucionet […]

CategoriesAktivitete

Përfundon cikli i trjanimeve për fuqizimin e të rinjve në Durrës

Përshkrimi Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” përgjatë muajve mars dhe prill zhvilloi një cikël trajnimesh për ngritjen e kapaciteteve të të rinjve në Durrës. Trajnimet u zhvilluan online dhe erdhën si një kërkesë e të rinjve për të marrë më shumë njohuri në tema si: të kuptuarit e vetes, këshillimin dhe planifikimin […]

CategoriesAktivitete

Persekutimi i figurave fetare gjatë regjimit komunist dhe ndikimi i tyre në shoqëri

Përshkrimi Në vijim të aktiviteteve të saj shoqata “Udhetim i Lire – Liberi di Viaggiare” në bashkëpunim me IRI (Institutin Ndërfetar) zhvilloi në ambientet e Qendrës Rinore Multifunksionale UiL-LdV youth talk me temë “Persekutimi i figurave fetare gjatë regjimit komunist dhe ndikimi i tyre në shoqëri”. Nëpërmjet aktivitetit u promovua bashkëjetesa ndërfetare në shekuj si […]

CategoriesAktivitete

Vizitë në Muzeun e Hekurudhës Shqiptare

Përshkrimi Në kuadër të projektit “Commons in Practice” si nje follow up i tij në Durrës, Shqipëri u zhvilluan 4 vizita me nxënësit e klasave të 11 (njëmbëdhjeta) të shkollës “Ibrahim Kodra” në Muzeun e Hekurudhës Shqiptare. Pjesëmarrëse në këto takime ishin edhe mësueset kujdestare të klasave përkatëse. Gjatë vizitave pjesëmarrësit patën mundësi të njiheshin […]

sq