Udhëtimi i Lirë

CategoriesAktivitete Creative Culture - Based Development of Durres Heritage

Dita Ndërkombëtare e Monumenteve 2023

Përshkrimi Dita Nërkombëtare e Monumenteve këtë vit u zhvillua në një mënyrë ndryshe dhe origjinale. Të rinjtë e shoqatës “Udhëtim i Lirë”, së bashku me të rinj nga Franca, pjesëmarrës në një shkëmbim rinor Erasmus +, krijuan dhurata me materiale të ndryshme si druri, allçia, balta, tapat e shisheve plastike etj. Ata krijuan monumentet kulturore, […]

CategoriesAktivitete

EVENTI FINAL “TЁ RINJTЁ PЁR DEMOKRACINЁ LOKALE”

Përshkrimi Të nderuar kolegë, Shoqata Udhëtim i Lirë-Liberi di Viaggiare, me suportin e Fondacionit Rinor Europian dhe Këshillit të Europës, ka ndërmarrë nismën “Të Rinjtë për Demokracinë Lokale” me synim informimin dhe fuqizimin e të rinjve në themelimin e këshillave rinor vendor si dhe rritjen e kapaciteteve të tyre për një angazhim me aktiv dhe […]

CategoriesAktivitete

Kavaja që DUA

Përshkrimi Shoqata “Udhëtim I Lirë – Liberi di viaggiare” në kuadër të aktivitetit “Kavaja që DUA” me mbështetjen e fondacionit Anna Lindh Foundation, do të përfshijë të rinjtë e Kavajës, në përgatitjen e 4 videove ndërgjegjësuese mbi problematikat mjedisore me të cilat përballet komuniteti lokal. Këto video do të shfaqen përgjatë muajit Mars, duke targetuar […]

CategoriesAktivitete

Advocacy Game

Përshkrimi Pjesë e aktiviteteve të iniciativës “Të rinjtë për Demokracinë Lokale” është edhe zhvillimi i një mini teatri të titulluar “Loja e Advokimit” ku të rinjtë e trajnuar gjatë Akademisë së Demokracisë Lokale kanë zhvilluar gjatë muajit Janar 2023. Të ndarë në grupe dhe në role ata kanë përcjellur mesazhe tek miqtë e tyre bazuar […]

CategoriesAktivitete

Fillimi i Projektit “Youth Growth in EU Prespective”

Përshkrimi Gjatë periudhës tre mujore (qershor -gusht), Shoqata Udhëtim i Lirë- Liberi di viaggiare” në bashkëpunim me Bashkinë Tropojë ka vijuar realizimin e projektit “Youth Growth in EU Prespective” financuar nga programi Europe for citizens i Bashkimit Evropian. Ky projekt ka si qëllimi ndërveprimin me të rinjtë në aspektin e formimit të tyre profesional sipas […]

CategoriesAktivitete

Vizita e znj. Špoljarić Egger, Ndihmës Sekretarja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe Drejtoresha Rajonale e UNDP-së për Evropën dhe Bashkësinë e Shteteve të Pavarura, tek Amfiteatri Antik Romak i Durrësit me të rinj vullnetarë të shoqatës “Udhëtim i Lirë”

Përshkrimi Zj. Špoljarić Egger vizitoi Amfiteatrin Antik Romak të Durrësit bashkë me Kryetaren e Bashkisë së Durrësit Emiriana Sako. Të rinjtë e OJF Rinore “Udhëtim i Lirë”, mbështetur nga Programi Rajonal ReLOaD financuar nga BE dhe të zbatuar nga UNDP- shërbyen si guida turistike gjatë vizitës në Amfiteatër.

CategoriesAktivitete

Mbjellja e pemëve ne fushat sportive Kavajë

Përshkrimi Shoqata “ Udhetim i Lire “ ne bashkepunim me Kendin e BE Kavaje dhe Drejtorine e Sporteve te Bashkise Kavaje organizoj aktivitetin e mbjelljes se pemeve ne ambjentet e fushes sporive te qytetit Kavaje. Ne aktivitet mori pjese Z. Redjan Krali, Kryetar i Bashkise Kavaje. Pemet u mbollen ne kujtim dhe nderim te figurave […]

sq