Udhëtimi i Lirë

CategoriesYouth Eco Act

Youth Eco Act

Shoqata “Udhëtim i Lirë-Liberi di Viaggiare” zhvillon projektin “Youth Eco Act” në kuadër të programit SENIOR-II dhe zbatohet nga REC – Qendra Rajonale e Mjedisit në Shqiperi, mbështetur dhe financuar nga Ambasada Suedeze në Tiranë. Ky projekt adreson nevojën për zhvillimin e kapaciteteve të qëndrueshme të shoqatës dhe të rinjve, duke mundësuar krijimin e modeleve […]

sq