Udhëtimi i Lirë

Përshkrimi

Advokimi dhe Lobimi janë dy element thelbesore në ushtrimin e demokracisë dhe parimit të llogaridhënies kundrejtë institucioneve qeveritare.

Por çfarë përfshijnë ato konkretisht? Dhe si mund të zhvillojmë një fushatë advokimi të suksesshme? Për më shumë ndiqni postimet informuese.

Kjo fushatë informimi është përgatitur në kuadër të iniciativës “Të Rinjtë për Demokracinë Lokale” impelemntuar nga shoqata Udhëtim i Lirë-Liberi di Viaggiare me suportin e Fondacionit Rinor Europian dhe Këshillit të Evropës.

Për me shumë ndiqni faqen zyrtare të Youth for Local Democracy: Klikoni këtu

sq