Udhëtimi i Lirë

CategoriesDesigning green growth learning aids for young persons with disabilities

Arritja e Rezultatit nr 2 të projektit “Hartimi i mjeteve mësimore mbi rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara”

Përshkrimi Jemi shumë të kënaqur të njoftojmë përfundimin me sukses të Rezultatit 2 të projektit tonë Erasmus+, “Hartimi i mjeteve mësimore për rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara”! Kjo fazë ka përfunduar dhe ne jemi të emocionuar të ndajmë rezultatet. Rezultati 2, i titulluar “Prodhimi I materialeve audio për personat me […]

CategoriesDesigning green growth learning aids for young persons with disabilities

Arritja e Rezultatit nr 1 të projektit “Hartimi i mjeteve mësimore mbi rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara”

Përshkrimi Jemi të emocionuar të njoftojmë se shoqata ”Udhëtim i Lirë-Liberi di viaggiare” ka arritur një moment të rëndësishëm në projektin tonë ” Hartimi i mjeteve mësimore për rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara”! Ne kemi finalizuar rezultatin tonë të parë: një kurrikul me 36 praktikat më të mira të të […]

CategoriesDesigning green growth learning aids for young persons with disabilities

Takimi transnacional i projektit “Hartimi i mjeteve mësimore mbi zhvillimin e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara”, Gothenburg, Suedi, 02.12.2022

Përshkrimi Udhëtimi I Lirë-Liberi di viaggiare iu bashkua Takimit Transnacional në kuadër të projektit “Hartimi i mjeteve mësimore mbi zhvillimin e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara” të bashkëfinancuar nga Programi Erasmus Plus i Komisionit Evropian, i cili bën bashkë 6 partnerë nga 6 vende: Maqedonia e Veriut, Rumania, Austria, Shqipëri, Suedi dhe […]

CategoriesActive Tropoja Youths for our Municipality Projekte Aktive

Active Tropoja Youths for our Municipality

Përshkrimi Me të rinjtë e Bashkisë Tropojë, me pjesëmarrjen e Kryetarit të Bashkisë z.Rexhë Byberi, z. Elton Stafa drejtor i projektit #BEpërBashkitë zhvilluam takimin e parë zyrtar në Tropojë në kuadër të projektit fitues “Të rinjtë aktive në Bashkinë e Tropojës” #ATY4M në kuadër të programit #BEpërBashkitë, që vjen si produkt i përbashkët i yni. […]

CategoriesDesigning green growth learning aids for young persons with disabilities

Trajnim i përbashkët i stafit “Të rinjtë në mbështetje të rritjes së gjelbër dhe personave me aftësi të kufizuara”

Përshkrimi Trajnimi i përbashkët afatshkurtër i stafit “Të rinjtë në mbështetje të rritjes së gjelbër dhe personat me aftësi të kufizuara” u mbajt në Shkup, Maqedoni, 21-25.11.2022. Trajnimi kishte për qëllim të mbështeste hartimin e materialit mësimor dhe mjeteve mësimore për të rinjtë me aftësi të kufizuara dhe të edukonte të rinjtë për nevojat e […]

CategoriesDesigning green growth learning aids for young persons with disabilities

Takimi hapës i projektit “Hartimi i mjeteve mësimore mbi rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara”

Përshkrimi Udhëtim i Lirë-Liberi di viaggiare iu bashkua takimit hapës të projektit “Hartimi i mjeteve mësimore për rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara” të bashkëfinancuar nga Programi Erasmus Plus i Komisionit Evropian, i cili bashkon 6 partnerë nga 6 vende: Maqedonia e Veriut, Rumania, Austria, Shqipëri, Suedi dhe Turqi KOM, u […]

CategoriesDesigning green growth learning aids for young persons with disabilities

Fillimi i zbatimit të projektit ndërkombëtar “Hartimi i mjeteve mësimore mbi rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara” përmes programit Erasmus+

Përshkrimi Të rinjtë me aftësi të kufizuara përballen me forma të shumta diskriminimi që mund të çojnë në përjashtimin e tyre nga shoqëria dhe shkolla. Qëndrimet ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara, si dhe mungesa e burimeve për t’i akomoduar ata, rrisin sfidat me të cilat ata përballen në aksesin në arsim. Ndërsa mungesa e […]

sq