Udhëtimi i Lirë

Përshkrimi

Çfarë është demokracia lokale dhe si mund të rinjtë të kontribuojnë në mirëfunksionimin e saj? Të rinjtë pjesëmarrës të inciativës “ Të Rinjtë për Demokracinë Lokale” pas zhvillimit të Akademisë për Demokracinë Lokale, kanë zhvilluar njohuritë dhe aftësite e tyre lidhur me ushtrimin e demokracisë lokale nëpërmjet metodave të edukimit joformal. Nëpërmjet aftësive të marra, ata janë duke zhviluar një fushatë informimi dhe ndërgjegjësimi për bashkëmoshatarët e tyre me qëllim informimin dhe nxitjen e tyre për pjesëmarrje në proceset vendimarrëse.

Kjo iniciative impelementohet nga shoqata Udhëtim i Lirë-Liberi di Viaggiare me suportin e Fondacionit Rinor Europian dhe Këshillit të Evropës.

Për me shumë ndiqni faqen zyrtare të Youth for Local Democracy: Klikoni këtu

sq