Pse ne?

Vlerat tona

Potencial

Forca dhe përkushtimi ynë do të sjellë ndryshim pozitiv në jetën e përfituesve tanë.

Eksperiencë

Përvoja e stafit, anëtarëve dhe vullnetarëve të UiL - LdV krijon besimin e duhur tek partnerët.

Besueshmëri

Forca dhe motivimi ynë do të influencojnë efektivisht tek vendimmarrësit.

Ambicje

Efektiviteti i punës sonë që mbështetet tek përvoja e stafit dhe e anëtarëve të bordit dhe ambiciet e vullnetarëve.

Vendosmëri

Qëndrueshmëria dhe këmbëngulja e anëtarëve të organizatës përbën një kusht thelbësor që mundëson realizimin e misionit dhe vizionit të shoqatës.

h4-shape1

Misioni

Të bëhemi faktor i rëndësishëm lokal dhe kombëtar në sektorin e turizmit, mjedisit dhe rinisë, nëpërmjet zhvillimit dhe promovimit të vlerave të tyre për të siguruar një rritje të qëndrueshëm ekonomik dhe social.

Vizioni

Prijës të krijimit të urave në fushën e turizmit, mjedisit, rinisë, trashëgimisë kulturore (artit dhe kulturës) në rajon dhe më gjërë.

sq