Udhëtimi i Lirë

CategoriesErasmus+

Green Up!

Our organization has just embarked on a new journey – the project titled “Green Up!”. The project has been created in the collaboration with 6 organizations from all over the world: * Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare from Albania * LUNEnuove Cooperativa Sociale from Italy * Narandzasti from Serbia * Young Biologists Association […]

CategoriesErasmus+

Hand to hand for Clean Seas

Të rinjtë nga 10 vende të ndryshme të Europës u mblodhën në Stamboll nga data 3-11 Dhjetor, 2018 në kuadër të projektit “Hand to hand for Clean Seas”. Udhëtim i Lirë si partner në këtë projekt mori pjesë duke shkëmbyer eksperiencat më të mira në fushën e mjedisit dhe të riciklimit në të cilën Shoqata […]

sq