Udhëtimi i Lirë

Përshkrimi

U mbyll projekti “OVERCOMING PREJUDICE (OP)” Erasmus+ KA1 for Youth Workers nga shoqata mikëpritese ARVIS në Rumani, ku partnere nga Shqipëria ishte dhe shoqata Udhëtimi i Lirë – Liberi di Viaggare.

Ky aktivitet mblodhi së bashku 32 të rinj nga 8 shtete: Rumania, Shqipëria, Armenia, Aruba, Sllovakia, Tunizia, Turqia dhe Ukraina nga data 7-14 Maj 2022 rreth temës #kapërcim i paragjykimeve. Ky projekt u zhvillua në Suceava në Rumani .

Synimi i projektit është të trajnojë të rinjtë të kundershtojnë paragjykimet nëse ato janë nacionalizmi, ksenofobia, racizmi, seksizmi ose ndonjë lloj tjetër paragjykimi.

I gjithë ky projekt u zhvillua në një mjedis miqësor dhe ndërkulturor.

sq