Udhëtimi i Lirë

Përshkrimi i trajnimit

Që prej muajit Nëntor 2019, Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” është partnere në projektin “Trendsetters”. Projekti implementohet nga KAS Youth Hub, një organizatë angleze dhe partnerët e mëposhtëm:

1) Alter EGO, Greece
2) Associazione europalmente, Italy
3) Asociatia Scoala Inovatiei, Romania
4) Drustvo za Razvijanje Prostovoljnega Dela, Slovenia
5) AJ Intercambia, Spain
6) Farhat Hached Institute for Research and Democracy, Tunisia

 

Projekti ka si qëllim të bashkojë të rinjtë nga kultura të ndryshme dhe përmes artit të nxist frymën e bashkëpunimit dhe tolerancës. Gjithashtu projekti synon të organizojë një eskpozitë me punimet që do të realizohen gjatë shkëmbimit rinor në Londër.

sq