Udhëtimi i Lirë

Përshkrimi

Shoqata Udhëtimi i Lirë – Liberi di Viaggare hap thirrjen për pjesëmarrës në Youth Mobility-n “Push Up Sports and Arts Balkan”, të organizuar nga shoqata EERcomt. Projekti do të zhvillohet nga data 18 deri 24 gusht 2022, në Selanik, Greqi.

Qëllimi i projektit është të forcojë komunitetin social, të mbështesë trashëgiminë kulturore dhe të përdorë artet dhe krijimtarinë si një mjet për të rritur përfshirjen sociale në vendet e gadishullit të Ballkanit (Greqi, Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Kroaci, Bullgari, Rumani).

Klikoni këtu nëse keni dëshirë të aplikoni.

sq