Udhëtimi i Lirë

CategoriesYouth Guide for Durrës

Youth Guide for Durrës

Youth Guide for Durrës Pjesë nga trajnimet Gjatë muajit Korrik u zhvilluan trajnimet e grupit të parë dhe të dytë të të rinjve nga Durrësi në kuadër të projektit “Youth Guide for Durrës”. 44 të rinjtë morën informacionet bazë në lidhje me turizmin, arkeologjinë, historinë dhe burime të tjera të qarkut të Durrësit, komunikimin me […]

CategoriesFinished Projects

Strengthening the capacity of disability organizations in Durres and raising the issue of accessibility with all local stakeholders

Shoqata ‘Udhёtimi i lirё-Liberi di Viaggiare’ si bashkëpunëtore lokale e Fondacionit ‘Sё Bashku’ po implementojnë projektin ‘Forcimi i kapaciteteve tё organizatave tё aftёsisё sё kufizuar nё Durrёs dhe ngritja e çёshtjes sё aksesueshmёrisё me tё gjithё aktorёt lokalё’. Ky projekt bëhet i mundur me mbёshtetjen financiare tё Agjencisё sё Shteteve tё Bashkuara pёr Zhvillim Ndёrkombёtar […]

CategoriesClean Today - Healthy Tomorrow

Clean Today – Healthy Tomorrow

Të mbështetur nga Raiffeisen Bank dhe në kuadër të zbatimit të projektit “Clean Today – Healthy Tomorrow” për katër muaj radhazi nxënësit e shkollave “Dom Nikoll Kaçorri”, “Benardina Qeraxhia”, “Olsi Lasko” dhe “Beqir Çela” janë njohur me elementet ku ndërthuren mjedisi dhe monumentet arkeologjike e historike të Durrësit. Në këto shkolla u zhvillua fushata e […]

CategoriesYouth Eco Act

Youth Eco Act

Shoqata “Udhëtim i Lirë-Liberi di Viaggiare” zhvillon projektin “Youth Eco Act” në kuadër të programit SENIOR-II dhe zbatohet nga REC – Qendra Rajonale e Mjedisit në Shqiperi, mbështetur dhe financuar nga Ambasada Suedeze në Tiranë. Ky projekt adreson nevojën për zhvillimin e kapaciteteve të qëndrueshme të shoqatës dhe të rinjve, duke mundësuar krijimin e modeleve […]

en_GB