Udhëtimi i Lirë

CategoriesThe Invisible ForeWomen

Local training of marginalized women and girls is completed

Përshkrimi Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” zhvilloi gjatë muajit gusht trajnimet lokale me gratë e margjinalizuara. Këto trajnime u mbajtën nga vajzat dhe gratë e trajuara si trajnere gjatë fazë së parë të projektit “The Invisible ForeWomen”. Trajnimet u zhvilluan në zona rurale ku gratë nuk janë të fuqizuara dhe kanë nevojë […]

CategoriesNews The Invisible ForeWomen

Invitation to participate in TOT of project "Invisible ForeWomen"

Description Udhëtim i Lire – Liberi di Vaggiare in collaboration with: URI-MENA from Jordan, Association for Developing Voluntary Work Novo Mesto (DRPDNM) from Slovenia, Tokat Economic Development and Vocational Training Association (TEKMED) from Turkey and Have a Dream from Egypt as and with the support of the Anna Lindh Foundation and the European Union invites you to […]

en_GB