Udhëtimi i Lirë

CategoriesEuroChangeMakers

EuroChangeMakers #euroCM - Start of the Project

Përshkrimi Më 15 Mars ka filluar zyrtarisht projekti EuroChangeMakers #euroCM i cili financohet nga programi Europe for Citizens për Shoqërinë Civile, ku shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” është partneri lokal nga Shqipëria. Projekti EuroChangeMakers #euroCM ka ardhur si një përgjigje ndaj sfidave aktuale të pjesëmarrjes demokratike përgjatë pandemisë COVID-19. #euroCM synon: Të […]

en_GB