Publications

Local context analysis for Durrës port system Informacione Ligjore Administrative për Dokumentacionin dhe Procedurën e familjeve
të prekura nga Tërmeti i 26 Nëntorit 2019
Youth Guide Training Manual for Durrës
Local context analysis for Durrës port system
Informacione Ligjore Administrative për Dokumentacionin dhe Procedurën e familjeve<br>të prekura nga Tërmeti i 26 Nëntorit 2019
Manuali i Trajnimit Youth Guide for Durres
Plani Strategjik UiL – LdV 2018-2020 Durrës and its Heritage Composting on farm – For Mitigation of Climate Changes
Plani Strategjik UiL - LdV 2018-2020
Durrës and its Heritage
Composting on farm – For Mitigation of Climate Changes
en_GB
sq en_GB