Udhëtimi i Lirë

CategoriesNature-Based Solutions for the Conservation of Pollinators in Green house & Urban Ecosystems With You 4 You

Përfunduan me sukses Projektet “Nature based solutions for the Conservation of Pollinators in Green house & Urban Ecosystems” dhe “With You 4 You”

Përshkrimi Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” ka finalizuar me sukses dy projekte të rëndësishme, fokus i të cilave ishin fëmijët me aftësi të veçanta dhe problemet klimaterike. “Nature-Based Solutions For The Conservation Of Pollinators In Green House &Urban Ecosystems” dhe “With You 4 you” janë 2 projektet e financuara nga Ambasada Bullgare […]

CategoriesNature-Based Solutions for the Conservation of Pollinators in Green house & Urban Ecosystems

Organizimi i Takimeve mes Bashkëmoshatarëve në kuadër të Projektit “Nature based solutions for the Conservation of Pollinators in Green house & Urban Ecosystems”

Përshkrimi Shoqata Udhëtim i Lirë së bashku me të rinjtë e trajnuar në kuadër të projektit “Nature based solutions for the Conservation of Pollinators in Green house & Urban Ecosystems” të financuar nga Ambasada Bullgare në Tiranë nëpërmjet programit të Ndihmës Bullgare për Zhvillim (#BulgarianDevelopmentAid), kanë vijuar sesionet e informimit në lidhje me problemet mjedisore […]

CategoriesNature-Based Solutions for the Conservation of Pollinators in Green house & Urban Ecosystems

Completion of the summer camp within the project "Nature based solutions for the Conservation of Pollinators in Green house & Urban Ecosystems"

Description The activity organized by the "Free Travel" association, within the project "Nature based solutions for the Conservation of Pollinators in Green house & Urban Ecosystems" financed by the Bulgarian Embassy in Tirana through the Bulgarian Development Aid program (#BulgarianDevelopmentAid) has ended ). This activity had as its focus the protection of the environment and the promotion [...]

en_GB