Udhëtimi i Lirë

CategoriesActivities

Online Workshop: Udhëtim i Lirë & AICA

Description Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare held an online workshop on Saturday, 24.02.2024, in collaboration with the Lebanese association, AICA - Alawite Islamic Charity Association. The workshop with young people took place within the project "Digital Discovery: Unraveling the Secrets of Digital Literacy, Media Ethics, and Cross-Cultural Communication".[…]

CategoriesActivities Creative Culture - Based Development of Durres Heritage

Dita Ndërkombëtare e Monumenteve 2023

Përshkrimi Dita Nërkombëtare e Monumenteve këtë vit u zhvillua në një mënyrë ndryshe dhe origjinale. Të rinjtë e shoqatës “Udhëtim i Lirë”, së bashku me të rinj nga Franca, pjesëmarrës në një shkëmbim rinor Erasmus +, krijuan dhurata me materiale të ndryshme si druri, allçia, balta, tapat e shisheve plastike etj. Ata krijuan monumentet kulturore, […]

CategoriesActivities

EVENTI FINAL “TЁ RINJTЁ PЁR DEMOKRACINЁ LOKALE”

Përshkrimi Të nderuar kolegë, Shoqata Udhëtim i Lirë-Liberi di Viaggiare, me suportin e Fondacionit Rinor Europian dhe Këshillit të Europës, ka ndërmarrë nismën “Të Rinjtë për Demokracinë Lokale” me synim informimin dhe fuqizimin e të rinjve në themelimin e këshillave rinor vendor si dhe rritjen e kapaciteteve të tyre për një angazhim me aktiv dhe […]

CategoriesActivities

Kavaja që DUA

Përshkrimi Shoqata “Udhëtim I Lirë – Liberi di viaggiare” në kuadër të aktivitetit “Kavaja që DUA” me mbështetjen e fondacionit Anna Lindh Foundation, do të përfshijë të rinjtë e Kavajës, në përgatitjen e 4 videove ndërgjegjësuese mbi problematikat mjedisore me të cilat përballet komuniteti lokal. Këto video do të shfaqen përgjatë muajit Mars, duke targetuar […]

CategoriesActivities

Advocacy Game

Përshkrimi Pjesë e aktiviteteve të iniciativës “Të rinjtë për Demokracinë Lokale” është edhe zhvillimi i një mini teatri të titulluar “Loja e Advokimit” ku të rinjtë e trajnuar gjatë Akademisë së Demokracisë Lokale kanë zhvilluar gjatë muajit Janar 2023. Të ndarë në grupe dhe në role ata kanë përcjellur mesazhe tek miqtë e tyre bazuar […]

CategoriesActivities

The start of the "Youth Growth in EU Perspective" Project

Description During the three-month period (June-August), the Association "Udhetim i Lire - Liberi di viaggiare" in cooperation with the Municipality of Tropoja has continued the realization of the project "Youth Growth in EU Perspective" financed by the Europe for citizens program of the European Union. This project aims to interact with young people in terms of their professional training according to […]

CategoriesActivities

The visit of Mrs. Špoljarić Egger, Assistant Secretary-General of the United Nations, Assistant Administrator of UNDP, and Director of the UNDP Regional Bureau for Europe and the CIS, at the Ancient Roman Amphitheater in Durrës with young volunteers from the "Udhëtim i Lirë" Association

Ms. Špoljarić Egger visited the Ancient Roman Amphitheater of Durres together with the Mayor of Durres Emiriana Sako. The youth of the Youth NGO "Free Travel", supported by the Regional Program ReLOaD financed by the EU and implemented by UNDP, served as tourist guides during the visit to the Amphitheater.

en_GB