Udhëtimi i Lirë

Description

Pas diskutimeve dhe punëve në grupe, të rinjte e qytetit të Kavajës kane evidentuar sfidat dhe barrierat kryesore që pengojnë angazhimin aktiv të të rinjve ne vendimarrje dhe përfshirjen e tyre në kauza sociale. Një ndër problematikat kryesore që ata kanë evidentuar ka të bëjë me mungesën e infrastrukturës rinore në qytetin e Kavajës, ku ata shprehen se prej vitesh është diskutuar një projekt i tille por ende nuk është vene ne zbatim.

Në këtë postim, ata evidentojnë arsyet kryesore e nevojës për të pasur një qendër rinore në bashkinë e tyre.

Kjo fushatë informimi është përgatitur në kuadër të iniciativës “Të Rinjtë për Demokracinë Lokale” impelemntuar nga shoqata Udhëtim i Lirë-Liberi di Viaggiare me suportin e Fondacionit Rinor Europian dhe Këshillit të Evropës.

en_GB