Udhëtimi i Lirë

CategoriesDesigning green growth learning aids for young persons with disabilities

Arritja e Rezultatit nr 2 të projektit “Hartimi i mjeteve mësimore mbi rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara”

Përshkrimi Jemi shumë të kënaqur të njoftojmë përfundimin me sukses të Rezultatit 2 të projektit tonë Erasmus+, “Hartimi i mjeteve mësimore për rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara”! Kjo fazë ka përfunduar dhe ne jemi të emocionuar të ndajmë rezultatet. Rezultati 2, i titulluar “Prodhimi I materialeve audio për personat me […]

CategoriesDesigning green growth learning aids for young persons with disabilities

Arritja e Rezultatit nr 1 të projektit “Hartimi i mjeteve mësimore mbi rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara”

Përshkrimi Jemi të emocionuar të njoftojmë se shoqata ”Udhëtim i Lirë-Liberi di viaggiare” ka arritur një moment të rëndësishëm në projektin tonë ” Hartimi i mjeteve mësimore për rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara”! Ne kemi finalizuar rezultatin tonë të parë: një kurrikul me 36 praktikat më të mira të të […]

CategoriesDesigning green growth learning aids for young persons with disabilities

Takimi transnacional i projektit “Hartimi i mjeteve mësimore mbi zhvillimin e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara”, Gothenburg, Suedi, 02.12.2022

Përshkrimi Udhëtimi I Lirë-Liberi di viaggiare iu bashkua Takimit Transnacional në kuadër të projektit “Hartimi i mjeteve mësimore mbi zhvillimin e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara” të bashkëfinancuar nga Programi Erasmus Plus i Komisionit Evropian, i cili bën bashkë 6 partnerë nga 6 vende: Maqedonia e Veriut, Rumania, Austria, Shqipëri, Suedi dhe […]

CategoriesActive Tropoja Youths for our Municipality Active Projects

Active Tropoja Youths for our Municipality

Description With the youth of Tropoja Municipality, with the participation of the Mayor Mr. Rexhë Byberi, Mr. Elton Staff, director of the #EUforMunicipalities project, held the first official meeting in Tropoja within the framework of the winning project "Active youth in the Municipality of Tropoja" #ATY4M within the framework of the #EUforMunicipalities program, which comes as a joint product of ours. […]

CategoriesDesigning green growth learning aids for young persons with disabilities

Trajnim i përbashkët i stafit “Të rinjtë në mbështetje të rritjes së gjelbër dhe personave me aftësi të kufizuara”

Përshkrimi Trajnimi i përbashkët afatshkurtër i stafit “Të rinjtë në mbështetje të rritjes së gjelbër dhe personat me aftësi të kufizuara” u mbajt në Shkup, Maqedoni, 21-25.11.2022. Trajnimi kishte për qëllim të mbështeste hartimin e materialit mësimor dhe mjeteve mësimore për të rinjtë me aftësi të kufizuara dhe të edukonte të rinjtë për nevojat e […]

CategoriesDesigning green growth learning aids for young persons with disabilities

Takimi hapës i projektit “Hartimi i mjeteve mësimore mbi rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara”

Përshkrimi Udhëtim i Lirë-Liberi di viaggiare iu bashkua takimit hapës të projektit “Hartimi i mjeteve mësimore për rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara” të bashkëfinancuar nga Programi Erasmus Plus i Komisionit Evropian, i cili bashkon 6 partnerë nga 6 vende: Maqedonia e Veriut, Rumania, Austria, Shqipëri, Suedi dhe Turqi KOM, u […]

CategoriesDesigning green growth learning aids for young persons with disabilities

Fillimi i zbatimit të projektit ndërkombëtar “Hartimi i mjeteve mësimore mbi rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara” përmes programit Erasmus+

Përshkrimi Të rinjtë me aftësi të kufizuara përballen me forma të shumta diskriminimi që mund të çojnë në përjashtimin e tyre nga shoqëria dhe shkolla. Qëndrimet ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara, si dhe mungesa e burimeve për t’i akomoduar ata, rrisin sfidat me të cilat ata përballen në aksesin në arsim. Ndërsa mungesa e […]

en_GB