Udhëtimi i Lirë

CategoriesNature-Based Solutions for the Conservation of Pollinators in Green house & Urban Ecosystems

Organizimi i Takimeve mes Bashkëmoshatarëve në kuadër të Projektit “Nature based solutions for the Conservation of Pollinators in Green house & Urban Ecosystems”

Përshkrimi Shoqata Udhëtim i Lirë së bashku me të rinjtë e trajnuar në kuadër të projektit “Nature based solutions for the Conservation of Pollinators in Green house & Urban Ecosystems” të financuar nga Ambasada Bullgare në Tiranë nëpërmjet programit të Ndihmës Bullgare për Zhvillim (#BulgarianDevelopmentAid), kanë vijuar sesionet e informimit në lidhje me problemet mjedisore […]

CategoriesActive Tropoja Youths for our Municipality Active Projects

Active Tropoja Youths for our Municipality

Description 👉🏻 With the youth of Tropoja Municipality 👥, with the participation of the Mayor Mr. Rexhë Byberi, Mr. Elton Stafa, director of the #EU4Municipalities project, the first official meeting took place in Tropoja within the framework of the winning project "Active Tropoja Youth for our Municipality" #ATY4M within the #EU4Municipalities program, which comes as a joint product of ours.👏🏻 [...]

CategoriesActive Tropoja Youths for our Municipality News

Thirrje për ofertë për materiale promocionale dhe design

Përshkrimi Në kuadër të projektit “Active Tropoja Youths for our Municipality – ATY4M” të financuar nga Bashkimi Europian nga projekti EU4Municipality, Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” hap thirrjen për: Materiale promocionale dhe design për produktet e listuara në aneksin A, bashkangjitur ftesës për ofertë. Klikoni këtu për më tepër rreth thirrjes dhe […]

CategoriesYouth for Local Democracy

Akademia e Demokracisë Lokale

Përshkrimi Çfarë është më mirë se informimi i të rinjve për të drejtat e tyre demokratike? Të rinj që ndermarrin aksione konkrete për të fuqizuar vetën e tyre dhe për të përfaqësuar denjësisht zërin e të rinjve pranë autoriteteve lokale. Ky ishte mesazhi kryesor me të cilin përmbyllëm me sukses ciklin e Akademisë së Demokracisë […]

CategoriesCreative Culture - Based Development of Durres Heritage News

Call for offer: training facility, lunch service and coffee break

Description In support of the "Creative culture-based Durrës heritage development" initiative within the EU4Culture project funded by the EU, implemented by UNOPS, in coordination with the Ministry of Culture of Albania, the Association "Free Travel - Liberi di Viaggiare" opens calls for : Facility for training, lunch service and coffee break for the products listed in the annex [...]

CategoriesEnvironmental Strategy of Kavaje Municipality

Planting trees within the project "Environmental Strategy of Kavaja Municipality"

Description Peace Day was organized differently this time by the "Free Travel" association. Within the project "Environmental Strategy of the Kavajë Municipality" that the association is implementing in this municipality supported by the ReLOaD2 program, trees were planted in the "Aleksandër Moisiu" gymnasium as a sign of peace and solidarity. The ReLOaD2 program is financed by the EU and implemented by UNDP. […]

CategoriesYouth for Local Democracy

Kick Off of "Youth for Local Democracy" Project

Description “The greatest blessing we have in democracy is FREEDOM” Based on this principle, we have launched the newest initiative in Kavaje Municipality entitled "Youth for Local Democracy".In recent years, as a result of the pandemic and global challenges, it seems that democracy has suffered regression in many countries of the world. In developing countries,

CategoriesYouth for Local Democracy

Çfarë është Këshilli i Evropës?

Përshkrimi Këshilli i Evropës është organizata kryesore e të drejtave të njeriut në kontinent. Ai përfshin 46 shtete anëtare, duke përfshirë të gjithë anëtarët e Bashkimit Evropian. Të gjitha vendet anëtare të Këshillit të Evropës kanë nënshkruar Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, një traktat i krijuar për të mbrojtur të drejtat e njeriut, […]

CategoriesCreative Culture - Based Development of Durres Heritage News

The deadline for accepting offers for professional training materials is postponed

Description The deadline for accepting offers for training materials (Das, Allçi, Daltë, Çekiç) from the "Free Travel - Liberi di Viaggiare" association, in support of the "Creative culture-based Durrës heritage development" initiative within the project, has been postponed. EU4Culture funded by the EU, implemented by UNOPS, in coordination with the Ministry of Culture of Albania. Click here […]

CategoriesYouth for Local Democracy

ÇFARË ËSHTË DEMOKRACIA KETU | DEMOKRACI TANI?

Përshkrimi Këshilli i Evropës njeh “potencialin e konsiderueshëm dhe për këtë arsye rol themelor në promovimin e vlerave të Këshillit të Evropës” që të rinjtë luajne. Demokracia është sfiduar veçanërisht vitet e fundit për shkak të rritjes se populizmit dhe demotatorizmit, lajmet e rreme, zvogëlimi i hapësirës për civilët shoqëria dhe, së fundmi, ndikimi i […]

en_GB