Udhëtimi i Lirë

CategoriesERAS

The 7th International Meeting of the ERAS Project in Albania

Description The 7th International Meeting of the ERAS Project took place in the city of Durrës on 11-13 April. During the first day our partners from Portugal - Município de Lousada, Slovenia - Društvo za podporo civilne družbe, Bosnia and Herzegovina - SARAJEVSKA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA SERDA DOO SARAJEVO, Bulgaria - SDRUZHENIE YUNI PARTNERS and Macedonia […]

CategoriesERAS

ERAS - EUROPEAN ALLIANCE FOR VOLUNTEER SUPPORT (ERAS)

Përshkrimi Qëllimi kryesor i projektit ERAS është një partneritet afatgjatë i trembëdhjetë qytete nga trembëdhjetë vende të ndryshme me qëllimin e përbashkët për të përmirësuar kushtet për zhvillimin e vullnetarizmit në vendet partnere dhe në të gjithë Evropën. Për këtë qëllim, organizatat partnere do të shkëmbejnë informacion, praktika të mira, njohuri dhe do të promovojnë […]

en_GB