Udhëtimi i Lirë

CategoriesDesigning green growth learning aids for young persons with disabilities

Local meeting of the project "Designing green growth learning aids for young persons with disabilities"

Përshkrimi Udhëtim i Lirë-Liberi di Viaggiare zhvilloi Takimin Lokal në “Qendrën Komunitare për Femijet me Aftësi të Kufizuar Bashkia Durrës” për përmbylljen e projektit “Dizajnimi i mjeteve mësimore mbi zhvillimin e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara” të bashkëfinancuar nga Programi Erasmus Plus i Komisionit Evropian. Ky projekt bën bashkë 6 partnerë nga […]

CategoriesDesigning green growth learning aids for young persons with disabilities

Multiplier Local Event "Persons with disabilities learn and support the green growth and culture protection"

Përshkrimi LLN organizoi eventin informues ballë për ballë dhe online “Personat me aftësi të kufizuara mësojnë dhe mbështesin rritjen e gjelbër dhe mbrojtjen e kulturës” për të ndarë rezultatet e projektit Green tools në Tetovë, Maqedoni. Aktiviteti u ndoq nga 36 pjesëmarrës fizikisht dhe 20 pjesëmarrës virtualë me profile të ndryshme: përfaqësues të OJQ-ve, të […]

CategoriesDesigning green growth learning aids for young persons with disabilities

Takimi transnacional i projektit “Dizajnimi i mjeteve mësimore mbi zhvillimin e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara”, Bursa, Turqi, 09.12.2023

Përshkrimi Udhëtimi I Lirë-Liberi di viaggiare iu bashkua Takimit Transnacional në kuadër të projektit “Hartimi i mjeteve mësimore mbi zhvillimin e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara” të bashkëfinancuar nga Programi Erasmus Plus i Komisionit Evropian, i cili bën bashkë 6 partnerë nga 6 vende: Maqedonia e Veriut, Rumania, Austria, Shqipëri, Suedi dhe […]

CategoriesDesigning green growth learning aids for young persons with disabilities

Arritja e Rezultatit të tretë të projektit “Dizajnimi i mjeteve mësimore mbi rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara”

Përshkrimi R3: Prodhimi i filmave mësimorë për rritjen dhe kulturën e gjelbër për secilin prej vendeve pjesëmarrëse. Projekti “Dizajnimi i mjeteve mësimore për rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara” është një projekt Erasmus + i zbatuar nga një konsorcium prej 6 organizatash partnere nga Maqedonia, Turqia, Rumania, Shqipëria, Suedia dhe Austria. […]

CategoriesActive Tropoja Youths for our Municipality

"Youth Day" within the ATY4M project

Description On the International Youth Day, August 12, 2023 and within the "Active Tropoja Youths for our Municipality" project, the active youth of Tropoja took an initiative, marking the path of the Xhema lake in the Valbona valley. This trail is a tourist spot for all local and foreign visitors, who [...]

CategoriesDesigning green growth learning aids for young persons with disabilities

Fillimi i Rezultatit të katërt të projektit “Dizajnimi i mjeteve mësimore mbi rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara”

Përshkrimi R3: Krijimi i një aplikacioni smart mbi të mësuarit e materialeve zhvillimore AIDS. Jemi të entuziazmuar të ndajmë se Rezultati 4 i projektit tonë Erasmus+, “Hartimi i mjeteve mësimore mbi rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara”, filloi dhe është duke u zhvilluar mirë! Rezultati 4, i titulluar “Krijimi i një […]

CategoriesActive Tropoja Youths for our Municipality

"Summer Camp" with the youth of Tropoja Municipality within the framework of the ATY4M project

Description The Association "Udhetim i Lire - Liberi di Viaggiare" and the Tropoja Municipality jointly developed the 5-day Summer Camp activity in Tropoja, dedicated to young people representing the Tropoja Local Youth Council, within the "Active Tropoja Youths for our Municipality" project supported by the #EU4Municipalities project and financed by the European Union. During these days, young […]

CategoriesDesigning green growth learning aids for young persons with disabilities

Arritja e Rezultatit të Dytë të projektit “Dizajnimi i mjeteve mësimore mbi rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara”

Përshkrimi Jemi shumë të kënaqur të njoftojmë përfundimin me sukses të Rezultatit 2 të projektit tonë Erasmus+, “Hartimi i mjeteve mësimore për rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara”! Kjo fazë ka përfunduar dhe ne jemi të emocionuar të ndajmë rezultatet. Rezultati 2, i titulluar “Prodhimi I materialeve audio për personat me […]

CategoriesDesigning green growth learning aids for young persons with disabilities

Fillimi i Rezultatit të tretë të projektit “Dizajnimi i mjeteve mësimore mbi rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara”

Përshkrimi R3: Prodhimi i filmave mësimorë për rritjen dhe kulturën e gjelbër për secilin prej vendeve pjesëmarrëse. Objektivi kryesor i projektit është zhvillimi dhe krijimi i mjeteve mësimore për personat me aftësi të kufizuara, të lidhura me rritjen dhe kulturën e gjelbër. Projekti OER, APP dhe mjete të tjera të rritjes së gjelbër dhe kulturore […]

en_GB