Udhëtimi i Lirë

CategoriesActive Tropoja Youths for our Municipality

"Youth Day" within the ATY4M project

Description On the International Youth Day, August 12, 2023 and within the "Active Tropoja Youths for our Municipality" project, the active youth of Tropoja took an initiative, marking the path of the Xhema lake in the Valbona valley. This trail is a tourist spot for all local and foreign visitors, who [...]

CategoriesActive Tropoja Youths for our Municipality

"Summer Camp" with the youth of Tropoja Municipality within the framework of the ATY4M project

Description The Association "Udhetim i Lire - Liberi di Viaggiare" and the Tropoja Municipality jointly developed the 5-day Summer Camp activity in Tropoja, dedicated to young people representing the Tropoja Local Youth Council, within the "Active Tropoja Youths for our Municipality" project supported by the #EU4Municipalities project and financed by the European Union. During these days, young […]

CategoriesCreative Culture - Based Development of Durres Heritage

Aktiviteti i shkollës “Dom Nikollë Kaçorri” në kuadër të projektit “Creative Culture – Based Development of Durrës Heritage”

Përshkrimi Aktiviteti i rradhes ishte ai i shkolles “Dom Nikollë Kaçorri”. Nxënësit e kësaj shkolle janë të ardhur nga zona të ndryshme të Shqipërisë dhe përmes pikturave, përshkrimeve, përjetimeve, këngëve dhe valleve, ata krahasuan Durrësin me krahinat prej nga vijnë. Ata zgjodhën të prezantonin ndjesite e tyre lidhur me atë që gjejnë në Durrës, monumentet […]

CategoriesActive Tropoja Youths for our Municipality

"Peer to Peer" activity with the youths of Tropoja Municipality

Description The Municipality of Tropoja and the association "Udhetim i Lire - Liberi di Viaggiare" held together in Tropoja on April 13-15, 2023, the next "Peer to Peer" activity, dedicated to young people representing the Tropoja Local Youth Council, within the project "Active Tropoja Youths for our Municipality" supported by the #EU4Municipalities project funded by the European Union. […]

CategoriesActivities Creative Culture - Based Development of Durres Heritage

Dita Ndërkombëtare e Monumenteve 2023

Përshkrimi Dita Nërkombëtare e Monumenteve këtë vit u zhvillua në një mënyrë ndryshe dhe origjinale. Të rinjtë e shoqatës “Udhëtim i Lirë”, së bashku me të rinj nga Franca, pjesëmarrës në një shkëmbim rinor Erasmus +, krijuan dhurata me materiale të ndryshme si druri, allçia, balta, tapat e shisheve plastike etj. Ata krijuan monumentet kulturore, […]

CategoriesCreative Culture - Based Development of Durres Heritage

Zhvillimi i Tavolinave të Rrumbullakëta në kuadër të projektit “Creative Culture – Based Development of Durrës Heritage”

Përshkrimi Promovimi i punimeve të përgatitura nga të rinjtë e trajnuar ishte kryefjala e tryezave të rrumbullakëta të zhvilluara në mbështetje të nismës “Creative Culture – Based Development of Durrës Heritage” në kuadër të projektit EU4Culture të financuar nga BE, zbatuar nga UNOPS, në koordinim me Ministrinë e Kulturës së Shqipërisë. Përfaqësues të njësive akomoduese, […]

CategoriesNature-Based Solutions for the Conservation of Pollinators in Green house & Urban Ecosystems With You 4 You

Përfunduan me sukses Projektet “Nature based solutions for the Conservation of Pollinators in Green house & Urban Ecosystems” dhe “With You 4 You”

Përshkrimi Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” ka finalizuar me sukses dy projekte të rëndësishme, fokus i të cilave ishin fëmijët me aftësi të veçanta dhe problemet klimaterike. “Nature-Based Solutions For The Conservation Of Pollinators In Green House &Urban Ecosystems” dhe “With You 4 you” janë 2 projektet e financuara nga Ambasada Bullgare […]

CategoriesActive Tropoja Youths for our Municipality

3-day training with representatives of LYC of Tropoja Municipality

Description In the framework of the "Active Tropoja Youths for our Municipality" project, where the association "Udhetimi i Lire-Liberi di Viaggiare" is a partner of this project in cooperation with the Municipality of Tropoja, they conducted a 3-day training with young people who represent the Local Youth Council in the Tropoja Municipality. Young people were trained on topics such as: decision-making [...]

en_GB