Udhëtimi i Lirë

CategoriesComposting on farm For Mitigation of Climate Changes

Durrës, concludes the 1-year project "Composting on the farm for mitigation of climate changes"

Përshkrimi Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” zhvilloi sot takimin përmbyllës të projektit “Kompostimi në fermë – Për zbutjen e ndryshimeve klimaterike”, që financohet nga ambasada Bullgare në vendin tonë dhe ka si qëllim përmirësimin e ciklit të menaxhimit të mbetjeve, duke kompostuar mbetjet organike në shkollat dhe fermat e qarkut Durrës. Në […]

CategoriesComposting on farm For Mitigation of Climate Changes

Composting on farm for Mitigation of climate changes

Përshkrimi Shoqata “Udhëtim i Lirë –Liberi di Viaggiare” vijoi punën edhe gjatë muajit Gusht me projektin “Composting on farm for mitigation of climate changes”. Takimet informuese me fermerët e zonës dhe vendosja e theksit tek kompostimi si një proçes i cili sjell përfitime jo vetëm për mjedisin por edhe për ekonominë vazhduan të zhvilloheshin nga […]

CategoriesComposting on farm For Mitigation of Climate Changes

Activities within the project "Composting on farm for mitigation of climate change" continue

Përshkrimi Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” po vijon implementimin e projektit “Composting on farm for mitigation of climate changes”. Projekti financohet nga Ambasada e Republikës së Bullgarisë në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet programit “Ndihma Zyrtare për Zhvillim (Aid)”. Gjatë këtij muaji koordinatorja Miranda Mansaku dhe eksperti i projektit Shpend Shahini, kanë vijuar […]

CategoriesActivities Composting on farm For Mitigation of Climate Changes

June 5 World Environment Day

Përshkrimi Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” zhvilloi një takim online në kuadër të 5 Qershorit, Ditës së Mjedisit dhe vijimi i aktiviteteve të projektit “Composting on farm for mitigation of climate changes”. Në takim të rinjtë e trajnuar për procesin e kompostimit prezantuan materialet e përgatitura prej tyre me temë mjedisin dhe […]

CategoriesComposting on farm For Mitigation of Climate Changes

The first cycle of training for the composting process ended

Përshkrimi Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” përfundoi ciklin e parë të trainimeve, me qeveritë e nxënësve të shkollave: “Eneida”, “Ibrahim Kodra”, “Migjeni” dhe “Mihal Ekonomi”. Cikli i trainimeve u zhvillua në kuadër të projektit “Composting on farm – for Mitigation of Climate Changes” i cili financohet nga Ambasada e Republikës së Bullgarisë […]

CategoriesComposting on farm For Mitigation of Climate Changes

The starting of the training cycle within the project Composting on farm - For Mitigation of Climate Changes

Përshkrimi Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” filloi ciklin e trajnimeve me qeverinë e nxënësve të shkollës “Eneida”. Trajnim u zhvillua në kuadër të projektit “Composting on Farm- For mitigation of climate changes”, me Prof.Dr. Shpend Shahini. Projekti financohet nga Ambasada e Bullgarisë në Shqipëri nëpërmjet programit “Ndihma zyrtare për Zhvillim”. Trajnimet online […]

CategoriesComposting on farm For Mitigation of Climate Changes

Composting on farm – For Mitigation of Climate Changes

Përshkrimi i takimit Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” ka vijuar me aktivitetet e planifikuar në kuadër të projektit “Composting on farm – for Mitigation of Climate Changes” pavarësisht situatës së vështirë dhe të pazakontë të krijuar nga virusi COVID-19. Projekti financohet nga Ambasada Bullgare në kuadër të programit “Ndihma zyrtare për zhvillim”. […]

CategoriesComposting on farm For Mitigation of Climate Changes

Composting on farm – For Mitigation of Climate Changes

Përshkrimi i trajnimit Shoqata “Udhëtimi i Lirë – Liberi di Viggiare” aplikoi në Qershor 2019 në programin “Ndihma Zyrtare për Zhvillim” të Ambasadës së Republikës Bullgare në Shqipëri. Projekti i paraqitur ishte një nga fituesit e përzgjedhur nga komisioni i vlerësimit. Projekti “Composting on farm – For Mitigation of Climate Changes” do të zgjasë 12 […]

en_GB