Udhëtimi i Lirë

CategoriesNature-Based Solutions for the Conservation of Pollinators in Green house & Urban Ecosystems

Organizimi i Takimeve mes Bashkëmoshatarëve në kuadër të Projektit “Nature based solutions for the Conservation of Pollinators in Green house & Urban Ecosystems”

Përshkrimi Shoqata Udhëtim i Lirë së bashku me të rinjtë e trajnuar në kuadër të projektit “Nature based solutions for the Conservation of Pollinators in Green house & Urban Ecosystems” të financuar nga Ambasada Bullgare në Tiranë nëpërmjet programit të Ndihmës Bullgare për Zhvillim (#BulgarianDevelopmentAid), kanë vijuar sesionet e informimit në lidhje me problemet mjedisore […]

CategoriesActive Tropoja Youths for our Municipality News

Thirrje për ofertë për materiale promocionale dhe design

Përshkrimi Në kuadër të projektit “Active Tropoja Youths for our Municipality – ATY4M” të financuar nga Bashkimi Europian nga projekti EU4Municipality, Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” hap thirrjen për: Materiale promocionale dhe design për produktet e listuara në aneksin A, bashkangjitur ftesës për ofertë. Klikoni këtu për më tepër rreth thirrjes dhe […]

CategoriesCreative Culture - Based Development of Durres Heritage News

Call for offer: training facility, lunch service and coffee break

Description In support of the "Creative culture-based Durrës heritage development" initiative within the EU4Culture project funded by the EU, implemented by UNOPS, in coordination with the Ministry of Culture of Albania, the Association "Free Travel - Liberi di Viaggiare" opens calls for : Facility for training, lunch service and coffee break for the products listed in the annex [...]

CategoriesErasmus+

Projekti “FIGHT AGAINST RACISM” Itali, Shtator 2022

Përshkrimi Asnjëherë mos hezitoni të merrni aventura përsipër! Siç vendosëm dhe ne të merrnim pjesë në ketë projekt me temë: “Fight agains Racism”, një udhëtim multidimensional që përfshinte shumë ekperienca në të njëjtën kohë. Duke filluar nga bashkëpunimi, komunikimi, ndërthurja e kulturave dhe traditave të ndryshme, projekte interaktive në të cilat mesazhi kryesor ishte lufta […]

CategoriesEnvironmental Strategy of Kavaje Municipality

Planting trees within the project "Environmental Strategy of Kavaja Municipality"

Description Peace Day was organized differently this time by the "Free Travel" association. Within the project "Environmental Strategy of the Kavajë Municipality" that the association is implementing in this municipality supported by the ReLOaD2 program, trees were planted in the "Aleksandër Moisiu" gymnasium as a sign of peace and solidarity. The ReLOaD2 program is financed by the EU and implemented by UNDP. […]

CategoriesYouth for Local Democracy

Kick Off of "Youth for Local Democracy" Project

Description “The greatest blessing we have in democracy is FREEDOM” Based on this principle, we have launched the newest initiative in Kavaje Municipality entitled "Youth for Local Democracy".In recent years, as a result of the pandemic and global challenges, it seems that democracy has suffered regression in many countries of the world. In developing countries,

CategoriesCreative Culture - Based Development of Durres Heritage News

The deadline for accepting offers for professional training materials is postponed

Description The deadline for accepting offers for training materials (Das, Allçi, Daltë, Çekiç) from the "Free Travel - Liberi di Viaggiare" association, in support of the "Creative culture-based Durrës heritage development" initiative within the project, has been postponed. EU4Culture funded by the EU, implemented by UNOPS, in coordination with the Ministry of Culture of Albania. Click here […]

CategoriesWith You 4 You

Exchange of Experiences between the "Colors of Life" Center, Kavajë, and the Community Center for Children with Disabilities, Durrës

Description Getting to know the counterpart services closely and exchanging professional and personal experiences was the goal of the staff meeting of the "Colors of Life" center in Kavajë Municipality and the Community Center for Children with Disabilities in Durrës Municipality. This meeting also served to create continuous cooperation, especially the centers that offer services [...]

CategoriesErasmus+

Projekti “PUSH UP SPORTS AND ARTS BALKAN” Greqi, Gusht 2022

Përshkrimi U mbyll aktiviteti i radhës “Push Up Sports and Arts Balkan”, zbatuar nga shoqata mikëpritëse Esai en Roi në Greqi. Partnere nga Shqipëria ishte shoqata Udhëtimi i Lirë – Liberi di Viaggare që u përfaqësua nga 7 anëtarë të stafit të vullnetarëve. Ky aktivitet i fanancuar nga programi Erasmus + mblodhi së bashku të […]

CategoriesCreative Culture - Based Development of Durres Heritage News

Call for bids for office supplies

Description In support of the "Creative culture-based Durrës heritage development" initiative within the EU4Culture project funded by the EU, implemented by UNOPS, in coordination with the Ministry of Culture of Albania, the Association "Free Travel - Liberi di Viaggiare" opens calls for : Stationery (Glues, Acrylic Paints, Ink Tubes, Paper, Cardboard) for the products listed in […]

en_GB