Udhëtimi i Lirë

CategoriesCreative Culture - Based Development of Durres Heritage News

Shtyhet afati i pranimit të ofertave për materiale profesionale për trajnim

Përshkrimi Shtyhet afati i pranimit të ofertave për materiale për trajnim (Das, Allçi, Daltë, Çekiç), nga shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare”, në kuadër të projektit “Creative culture-based Durrës heritage development” financuar nga UNOPS. Klikoni këtu për më tepër rreth thirrjes dhe kritereve të aplikimit.

CategoriesCreative Culture - Based Development of Durres Heritage News

Call for bids for office supplies

Përshkrimi Në kuadër të projektit “Creative culture-based Durrës heritage development” financuar nga UNOPS, Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” hap thirrjet për: Materiale kancelarie (Ngjitës, Boje Akrilik, Tuba boje, Letër, Kartona) për produktet e listuara në aneksin A, bashkangjitur ftesës për ofertë. Klikoni këtu për më tepër rreth thirrjes dhe kritereve të aplikimit.

CategoriesCreative Culture - Based Development of Durres Heritage News

Call for bids for professional training materials

Përshkrimi Në kuadër të projektit “Creative culture-based Durrës heritage development” financuar nga UNOPS, Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” hap thirrjet për: Materiale për trajnim (Das, Allçi, Daltë, Çekiç) për produktet e listuara në aneksin A, bashkangjitur ftesës për ofertë. Klikoni këtu për më tepër rreth thirrjes dhe kritereve të aplikimit.

CategoriesCreative Culture - Based Development of Durres Heritage News

Call for bids for office materials with designs, prints, publications

Përshkrimi Në kuadër të projektit “Creative culture-based Durrës heritage development” financuar nga UNOPS, Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” hap thirrjet për: Materiale kancelarie me dizenjime, printime, publikime (banner, bluzë, fletore, stilolapsa, dosje, usb, etj.) për produktet e listuara në aneksin A, bashkangjitur ftesës për ofertë. Klikoni këtu për më tepër rreth thirrjes […]

CategoriesNews

Thirrje për Ekonomist/e

Përshkrimi Udhëtim i Lirë kërkon të punësojë Ekonomist/e me eksperiencë. Aplikanti/ja duhet të përmbushë kriteret e mëposhtme: Të ketë mbaruar Fakultetin e Ekonomisë Të ketë njohuri të mira të paketës Office Të jetë njohëse shumë i/e mirë e gjuhës Angleze Të jetë njohës/e shumë i/e mirë e programit Financiar FINANCA5 Të ketë mbi 5 vite […]

CategoriesNews Strategjia Mjedisore e Bashkise Kavaje

Thirrje për ofertë për fidanë, lule e pemë

Përshkrimi Në kuadër të projektit “Strategjia Mjedisore e Bashkisë Kavajë” të mbështetur nga Programi Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD Ⅱ) dhe financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” hap thirrjet për: Fidanë, lule e pemë. Klikoni […]

CategoriesNews Strategjia Mjedisore e Bashkise Kavaje

Thirrje për ofertë për ushqim (katering)

Përshkrimi Në kuadër të projektit “Strategjia Mjedisore e Bashkisë Kavajë” të mbështetur nga Programi Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD Ⅱ) dhe financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” hap thirrjet për: Ushqim (katering). Klikoni këtu për […]

CategoriesNews Strategjia Mjedisore e Bashkise Kavaje

Thirrje për ofertë për materiale kancelarie me dizenjime, printime, publikime (broshura, baner, etj)

Përshkrimi Në kuadër të projektit “Strategjia Mjedisore e Bashkisë Kavajë” të mbështetur nga Programi Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD Ⅱ) dhe financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” hap thirrjet për: Materiale kancelarie me dizenjime, printime, […]

CategoriesNews Steps to Youth Resilience and Empowerment

Call for Web Designer

Përshkrimi Në kuadër të projektit “Steps to youth resilience and empowerment – SYRE” të mbështetur nga Projekti i Mbrojtjes Sociale pas Tërmetit i cili zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP Albania), Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” hap thirrjet për: Web Designer. Klikoni këtu për më tepër rreth thirrjes […]

en_GB