Udhëtimi i Lirë

CategoriesDesigning green growth learning aids for young persons with disabilities

Trajnim i përbashkët i stafit “Të rinjtë në mbështetje të rritjes së gjelbër dhe personave me aftësi të kufizuara”

Përshkrimi Trajnimi i përbashkët afatshkurtër i stafit “Të rinjtë në mbështetje të rritjes së gjelbër dhe personat me aftësi të kufizuara” u mbajt në Shkup, Maqedoni, 21-25.11.2022. Trajnimi kishte për qëllim të mbështeste hartimin e materialit mësimor dhe mjeteve mësimore për të rinjtë me aftësi të kufizuara dhe të edukonte të rinjtë për nevojat e […]

CategoriesDesigning green growth learning aids for young persons with disabilities

Fillimi i Rezultatit të Parë të projektit “Dizajnimi i mjeteve mësimore mbi rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara”

Përshkrimi Prezantimi i rezultatit të parë të projektit Ne jemi të lumtur të nisim një udhëtim novator në projektin tonë, “Dizajnimi i mjeteve mësimore për rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara”! Tek “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare”, ne besojmë në fuqinë e edukimit dhe gjithëpërfshirjes. Sot, ne nisim një […]

CategoriesDesigning green growth learning aids for young persons with disabilities

Takimi hapës i projektit “Dizajnimi i mjeteve mësimore mbi rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara”

Përshkrimi Udhëtim i Lirë-Liberi di viaggiare iu bashkua takimit hapës të projektit “Hartimi i mjeteve mësimore për rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara” të bashkëfinancuar nga Programi Erasmus Plus i Komisionit Evropian, i cili bashkon 6 partnerë nga 6 vende: Maqedonia e Veriut, Rumania, Austria, Shqipëri, Suedi dhe Turqi KOM, u […]

CategoriesDesigning green growth learning aids for young persons with disabilities

Fillimi i zbatimit të projektit ndërkombëtar “Dizajnimi i mjeteve mësimore mbi rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara” përmes programit Erasmus+

Përshkrimi Të rinjtë me aftësi të kufizuara përballen me forma të shumta diskriminimi që mund të çojnë në përjashtimin e tyre nga shoqëria dhe shkolla. Qëndrimet ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara, si dhe mungesa e burimeve për t’i akomoduar ata, rrisin sfidat me të cilat ata përballen në aksesin në arsim. Ndërsa mungesa e […]

sq