Udhëtimi i Lirë

Përshkrimi

Prezantimi i rezultatit të parë të projektit

Ne jemi të lumtur të nisim një udhëtim novator në projektin tonë, “Dizajnimi i mjeteve mësimore për rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara”!

Tek “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare”, ne besojmë në fuqinë e edukimit dhe gjithëpërfshirjes. Sot, ne nisim një mision që premton shumë.

Qëllimi i Rezultatit Të Parë të Projektit është të krijojë një kurrikulë mësimore me 36 praktikat më të mira të të mësuarit rreth Rritjes së Gjelbër dhe Kulturës, të përshtatura posaçërisht për të rinjtë me aftësi të kufizuara pamore, dëgjimore dhe intelektuale.

Kjo shënon një hap të rëndësishëm drejt fuqizimit të personave me aftësi të kufizuara për të marrë pjesë aktive në formimin e një shoqërie më të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse.

Bashkëpunimi ynë global

Ky projekt është bërë i mundur nëpërmjet bashkëfinancimit bujar nga Programi Erasmus Plus i Komisionit Evropian. Jemi të emocionuar që na bashkohen partnerë të përkushtuar nga gjashtë vende: Maqedonia e Veriut, Rumania, Austria, Shqipëria, Suedia dhe Turqia. Së bashku, ne qëndrojmë të bashkuar në angazhimin tonë për të krijuar burime të arritshme dhe të barabarta mësimore për individët me aftësi të kufizuara.

Qëndroni në pritje ndërsa vazhdojmë këtë udhëtim frymëzues drejt dizajnimit të mjeteve mësimore për rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara. Së bashku, ne mund të bëjmë një ndryshim!

Më shumë rreth projektit mund të gjeni:

Udhëtimi i Lirë: https://udhetimiilire.org/

Udhëtimi i Lirë: https://www.facebook.com/Udhetimilire77

sq