Udhëtimi i Lirë

Përshkrimi

Në kuadër të projektit “Active Tropoja Youths for our Municipality – ATY4M” të financuar nga Bashkimi Europian nga projekti EU4Municipality, Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” hap thirrjen për: Materiale promocionale dhe design për produktet e listuara në aneksin A, bashkangjitur ftesës për ofertë.

Klikoni këtu për më tepër rreth thirrjes dhe kritereve të aplikimit.

sq