Udhëtimi i Lirë

Përshkrimi

Në kuadër të projektit “L.E.A.D (Local empowerment and development)” të financuar nga Ambasada Bullgare përmes “Bulgarian Development Aid”, Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” hap thirrjet për: Shtëpiza (dyqane) prej druri të specifikuara në aneksin A, bashkangjitur ftesës për ofertë.

Klikoni këtu për më tepër rreth thirrjes dhe kritereve të aplikimit.

sq