Udhëtimi i Lirë

CategoriesAktivitete

Future in our homeland

Përshkrimi Në kuadër të Javës së Integritetit 2020, Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” do të zhvillojë më datë 4 Dhjetor ora 17:00 takimin online me temë “Future in our homeland”.

CategoriesAktivitete

Kickoff

Përshkrimi Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” në bashkëpunim me organizatën Eutropian Urban Research zhvilloi sot takimin hapës të projektit “Commons in Practice”. Projekti financohet nga BACID Found dhe ka si qëllim shkëmbimin e praktikave të mira mes intitucioneve publike në Shqipëri dhe Austri. Pjesëmarrës në kickoff ishin: stafi i shoqatës “Udhëtim i […]

CategoriesAktivitete

A short gateway to Albania flight GYCC- UiL – 1024!

Description Hello passengers of GYCC-1024 and members of the URI family! ✈️🤗. It was a great honour flying together with you to Albania on our virtual flight on the 24th October! We appreciate the time and effort given by our dedicated crew members and we look forward to our next trip! 👩‍✈️👨‍✈️ Hope you would […]

CategoriesAktivitete

Fly to Albania

Description The association “Udhëtim i Lirë – Liberia di Viaggiare” in cooperation with URI Global and URI Europe, held on the occasion of the 75th anniversary of the UN on 24.10.2020, the meeting “Fly to Albania” During the meeting, the volunteers of the association “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” introduced Albania and the […]

CategoriesAktivitete

Fly to Albania

Description Tired of being stuck in the 4 by 4 of your home walls? Wanting to let loose, explore a new place, and break free? Well hope on board Flight GYCC-1024 bound for Albania! Yes, you read it right! Together, let’s explore the hidden gems of the county that is Albania and get to meet […]

CategoriesAktivitete

Dita e Solidaritetit dhe e Aktivizimit Social

Përshkrimi Për herë të parë në Shqipëri organizohet Dita e Solidaritetit dhe e Aktivizimit Social, në datat 29, 30, 31 Tetor 2020. Nisma “Dita e Solidaritetit dhe Aktivizmit Social” e ndërmarrë nga Rrjeti Barazi në Vendimmarrje dhe Rrjeti ASAN, me mbështetjen e organizatave “Schuler Helfen Leben” në Gjermani dhe “Solidarity Action Day Movement-SAME”, u zhvillua […]

CategoriesAktivitete

Communities Friendly to Children and Young People

Përshkrimi Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” organizoi sot Workshopin Konsultues me fëmijët dhe të rinjtë. Workshopi u zhvillua në kuadër të projektit “Communities Friendly to Children and Young People” i cili finacohet nga Visegrad Found dhe lead partner Children of Slovakia Foundation. Projekti po implementohet në 6 shtete: Sllovaki, Shqipëri, Republikën Çeke, […]

CategoriesAktivitete

Dita Ndërkombëtare e të Rinjve

Përshkrimi Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të të Rinjve, vullnetarët e shoqatës “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” kanë marrë pjesë në dy takime online. Takimet janë organizuar nga partnerët tanë ndërkombëtarë dhe nga anëtarët e rrjeteve në të cilat ne aderojmë. Temat e takimeve lidheshin drejtpërdrejt me të rinjtë, duke qënë se zhvilloheshin […]

CategoriesAktivitete

5 Qershori Dita Botërore e Mjedisit

Përshkrimi Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” zhvilloi një takim online në kuadër të 5 Qershorit, Ditës së Mjedisit dhe vijimi i aktiviteteve të projektit “Composting on farm for mitigation of climate changes”. Në takim të rinjtë e trajnuar për procesin e kompostimit prezantuan materialet e përgatitura prej tyre me temë mjedisin dhe […]

CategoriesAktivitete

Java e Evropës 2020

Përshkrimi Në kuadër të Javës së Evropës 2020, shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” në bashkëpunim me partnerët e saj nga vendet e Bashkimit Evropian dhe jo vetëm, zhvilloi një sërë takimesh. Këto aktivitete u zhvilluan online dhe u ndoqën nga 123 pjesëmarrës në total, nga ku përmendim pjesëmarrës nga vendet e BE […]

sq