Udhëtimi i Lirë

CategoriesAktivitete P.A.C.E

Dita Boterore e Rinise 2021

Përshkrimi Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” në kuadër të Ditës Botërore të Rinisë të vendosur nga Kombet e Bashkuara (United Nations) me 12 Gusht, zhvilloi disa aktivitete me të rinj nga Shqipëria, Serbia dhe Bosnjë Hercegovina. Në fillim ata vizituan ambjentet e Qendrës rinore Multifunksionale “Udhetim i Lirë” ku u njohën me […]

CategoriesAktivitete

Java e Evropës 2021

Përshkrimi Në kudër të Javës së Evropës vullnetarët e shoqates “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” dhe aktivistë të rinj mirëpritën në Kepin e Rodonit Ambasadorin e BE z. Luigi Soreca dhe Ambasadorin e Republikës së Bullgarisë në Shqipëri z. Momtchill Raytchevski. Gjatë takimit Miranda Mansaku, Drejtore Ekzekutive e Shoqatës, tregoi punën që Udhetimi […]

CategoriesAktivitete

Feja gjatë periudhës komuniste në Shqipëri

Përshkrimi Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” ne kuader te aktiviteteve te planifikuara si anetare e URI (United Religions Initiative) në Shqipëri zhvilloj përgjatë muajit Prill një sërë aktivitetesh që synonin rritjen e ndërgjegjësimit të rinjve për rolin e figurave fetare gjatë regjimit komunist. Në tre takime ata mësuan më shumë për institucionet […]

CategoriesAktivitete

Përfundon cikli i trjanimeve për fuqizimin e të rinjve në Durrës

Përshkrimi Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” përgjatë muajve mars dhe prill zhvilloi një cikël trajnimesh për ngritjen e kapaciteteve të të rinjve në Durrës. Trajnimet u zhvilluan online dhe erdhën si një kërkesë e të rinjve për të marrë më shumë njohuri në tema si: të kuptuarit e vetes, këshillimin dhe planifikimin […]

CategoriesAktivitete

Persekutimi i figurave fetare gjatë regjimit komunist dhe ndikimi i tyre në shoqëri

Përshkrimi Në vijim të aktiviteteve të saj shoqata “Udhetim i Lire – Liberi di Viaggiare” në bashkëpunim me IRI (Institutin Ndërfetar) zhvilloi në ambientet e Qendrës Rinore Multifunksionale UiL-LdV youth talk me temë “Persekutimi i figurave fetare gjatë regjimit komunist dhe ndikimi i tyre në shoqëri”. Nëpërmjet aktivitetit u promovua bashkëjetesa ndërfetare në shekuj si […]

CategoriesAktivitete

Vizitë në Muzeun e Hekurudhës Shqiptare

Përshkrimi Në kuadër të projektit “Commons in Practice” si nje follow up i tij në Durrës, Shqipëri u zhvilluan 4 vizita me nxënësit e klasave të 11 (njëmbëdhjeta) të shkollës “Ibrahim Kodra” në Muzeun e Hekurudhës Shqiptare. Pjesëmarrëse në këto takime ishin edhe mësueset kujdestare të klasave përkatëse. Gjatë vizitave pjesëmarrësit patën mundësi të njiheshin […]

CategoriesAktivitete

Future in our homeland

Përshkrimi Në kuadër të Javës së Integritetit 2020, Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” do të zhvillojë më datë 4 Dhjetor ora 17:00 takimin online me temë “Future in our homeland”.

CategoriesAktivitete

Kickoff

Përshkrimi Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” në bashkëpunim me organizatën Eutropian Urban Research zhvilloi sot takimin hapës të projektit “Commons in Practice”. Projekti financohet nga BACID Found dhe ka si qëllim shkëmbimin e praktikave të mira mes intitucioneve publike në Shqipëri dhe Austri. Pjesëmarrës në kickoff ishin: stafi i shoqatës “Udhëtim i […]

CategoriesAktivitete

A short gateway to Albania flight GYCC- UiL – 1024!

Description Hello passengers of GYCC-1024 and members of the URI family! ✈️?. It was a great honour flying together with you to Albania on our virtual flight on the 24th October! We appreciate the time and effort given by our dedicated crew members and we look forward to our next trip! ?‍✈️?‍✈️ Hope you would […]

sq