Udhëtimi i Lirë

Description

Ditët e Kinemave të zhvilluara në mbështetje të nismës “Creative Culture – Based Development of Durrës Heritage” në kuadër të projektit EU4Culture të financuar nga BE, zbatuar nga UNOPS, në koordinim me Ministrinë e Kulturës së Shqipërisë.

en_GB