Udhëtimi i Lirë

CategoriesCreative Culture - Based Development of Durres Heritage

Aktiviteti i shkollës “Dom Nikollë Kaçorri” në kuadër të projektit “Creative Culture – Based Development of Durrës Heritage”

Përshkrimi Aktiviteti i rradhes ishte ai i shkolles “Dom Nikollë Kaçorri”. Nxënësit e kësaj shkolle janë të ardhur nga zona të ndryshme të Shqipërisë dhe përmes pikturave, përshkrimeve, përjetimeve, këngëve dhe valleve, ata krahasuan Durrësin me krahinat prej nga vijnë. Ata zgjodhën të prezantonin ndjesite e tyre lidhur me atë që gjejnë në Durrës, monumentet […]

CategoriesActivities Creative Culture - Based Development of Durres Heritage

International Monuments Day 2023

Description The International Day of Monuments this year took place in a different and original way. The young people of the "Udhëtim i Lirë" association, together with young people from France, participating in an Erasmus + youth exchange, created gifts with different materials such as wood, plaster, clay, plastic bottle caps, etc. They created the cultural monuments, [...]

CategoriesCreative Culture - Based Development of Durres Heritage

Zhvillimi i Tavolinave të Rrumbullakëta në kuadër të projektit “Creative Culture – Based Development of Durrës Heritage”

Përshkrimi Promovimi i punimeve të përgatitura nga të rinjtë e trajnuar ishte kryefjala e tryezave të rrumbullakëta të zhvilluara në mbështetje të nismës “Creative Culture – Based Development of Durrës Heritage” në kuadër të projektit EU4Culture të financuar nga BE, zbatuar nga UNOPS, në koordinim me Ministrinë e Kulturës së Shqipërisë. Përfaqësues të njësive akomoduese, […]

CategoriesCreative Culture - Based Development of Durres Heritage News

Call for offer: training facility, lunch service and coffee break

Description In support of the "Creative culture-based Durrës heritage development" initiative within the EU4Culture project funded by the EU, implemented by UNOPS, in coordination with the Ministry of Culture of Albania, the Association "Free Travel - Liberi di Viaggiare" opens calls for : Facility for training, lunch service and coffee break for the products listed in the annex [...]

CategoriesCreative Culture - Based Development of Durres Heritage News

The deadline for accepting offers for professional training materials is postponed

Description The deadline for accepting offers for training materials (Das, Allçi, Daltë, Çekiç) from the "Free Travel - Liberi di Viaggiare" association, in support of the "Creative culture-based Durrës heritage development" initiative within the project, has been postponed. EU4Culture funded by the EU, implemented by UNOPS, in coordination with the Ministry of Culture of Albania. Click here […]

CategoriesCreative Culture - Based Development of Durres Heritage News

Call for bids for office supplies

Description In support of the "Creative culture-based Durrës heritage development" initiative within the EU4Culture project funded by the EU, implemented by UNOPS, in coordination with the Ministry of Culture of Albania, the Association "Free Travel - Liberi di Viaggiare" opens calls for : Stationery (Glues, Acrylic Paints, Ink Tubes, Paper, Cardboard) for the products listed in […]

CategoriesCreative Culture - Based Development of Durres Heritage News

Call for bids for professional training materials

Description In support of the "Creative culture-based Durrës heritage development" initiative within the EU4Culture project funded by the EU, implemented by UNOPS, in coordination with the Ministry of Culture of Albania, the Association "Free Travel - Liberi di Viaggiare" opens calls for : Training materials (Das, Plaster, Chisel, Hammer) for the products listed in Annex A, [...]

CategoriesCreative Culture - Based Development of Durres Heritage News

Call for bids for office materials with designs, prints, publications

Description In support of the "Creative culture-based Durrës heritage development" initiative within the EU4Culture project funded by the EU, implemented by UNOPS, in coordination with the Ministry of Culture of Albania, the Association "Free Travel - Liberi di Viaggiare" opens calls for : Office materials with designs, prints, publications (banners, t-shirts, notebooks, pens, files, usb, etc.) for [...]

en_GB