Udhëtimi i Lirë

CategoriesP.A.C.E

The Youth Exchange of the P.A.C.E project ending

Description The Youth Exchange developed within the P.A.C.E project in Kruja, Albania ended with young participants from Albania, Bosnia & Herzegovina and Serbia. The project is implemented by Youth for Peace (Bosnia & Herzegovina), Udhetimi Lire – Liberi di Viaggiare (Albania) and Balkans, let’s get up (Serbia), and is supported by the Regional Youth Cooperation Office - […]

CategoriesP.A.C.E

P.A.C.E

Përshkrimi Të rinjtë aktivist të shoqatës Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare morën pjesë në dy trajnimet e zhvilluara në kuadër të projektit P.A.C.E. njëri i zhvilluar në Beograd, Serbi dhe tjetri në Sarajevë, Bosnje & Hercegovinë. Projekti po implementohet nga organizatat: Youth for Peace (Bosnje & Hercegovinë), Udhëtim i Lirë – Liberi di […]

en_GB