Udhëtimi i Lirë

Equallity - "All flowers are the same"

Meaning that while we already know that every single flower out there is unique and different from another, at the end of the day they are still flowers without exception, and..who doesn't even LOVE flowers? In this project flowers symbolize people from all around the world who are being discriminated every day just because of UNITY & DIVERSITY UNITETIT & DIVERSITETIT

Përshkrimi

Gjatë prezantimit të URI në ZOOM Call”Faza e Re për Dekadën e Re – Të mblidhemi bashkë si Komunitet” më 9 Korrik, shumë ide të mrekullueshme lindën në të gjitha diskutimet e grupeve të vogla. Jemi të lumtur që e bëjmë realitetin sa më shumë që të jetë e mundur për ata me ndihmën tuaj dhe udhëheqjen aktive.

Sanada dhe Elda, vullnetarë të rinj nga Udhëtim i Lirë, Shqipëri u shfaqën me një ide shumë të mirë se si të festojnë përvjetorin e 20-të të URI – për të bërë një video me 20 imazhe me mesazhe nga 20 të rinj nga rrjeti URI E. Emri i projektit është “Të gjitha lulet janë të njëjta” – për të krijuar lidhje me natyrën dhe me bukurinë dhe veçantinë e secilit person. Ideja është të shfaqen fytyra të ndryshme të të rinjve në Evropë dhe të jepet një mesazh të fortë për paqen, tolerancën dhe bashkëpunimin.

Ne i ftojmë të rinjtë nga të gjitha CC-të Evropiane që janë të interesuar të marrin pjesë me video mesazhe për të na kontaktuar dhe ne do t’i përfshijmë ata në projektin WhatsApp grup që tashmë është i krijuar. Sanada dhe Elda nga Shqipëria do të drejtojnë atë me ndihmën e ekipit URI E dhe ekipit Udhëtim i Lirë.

Duke pritur për pjesëmarrjen tuaj aktive dhe në pritje të shikojmë fotot dhe mesazhet e të rinjve!

Bashkëpunimi juaj vlerësohet shumë!

Ekipi URI Europe

en_GB