Udhëtimi i Lirë

Barazi – “Të gjitha lulet janë të njëjta”

që do të thotë se ndërsa ne tashmë e dimë se çdo lule e vetme jashtë janë unike dhe ndryshe nga njëra-tjetra, në fund të ditës ato janë akoma lule pa përjashtim, dhe..kush nuk i Dashuron lulet? Në këtë projekt lulet simbolizojnë njerëzit nga e gjithë bota që diskriminohen çdo ditë vetëm për shkak të UNITETIT & DIVERSITETIT

Përshkrimi

Gjatë prezantimit të URI në ZOOM Call”Faza e Re për Dekadën e Re – Të mblidhemi bashkë si Komunitet” më 9 Korrik, shumë ide të mrekullueshme lindën në të gjitha diskutimet e grupeve të vogla. Jemi të lumtur që e bëjmë realitetin sa më shumë që të jetë e mundur për ata me ndihmën tuaj dhe udhëheqjen aktive.

Sanada dhe Elda, vullnetarë të rinj nga Udhëtim i Lirë, Shqipëri u shfaqën me një ide shumë të mirë se si të festojnë përvjetorin e 20-të të URI – për të bërë një video me 20 imazhe me mesazhe nga 20 të rinj nga rrjeti URI E. Emri i projektit është “Të gjitha lulet janë të njëjta” – për të krijuar lidhje me natyrën dhe me bukurinë dhe veçantinë e secilit person. Ideja është të shfaqen fytyra të ndryshme të të rinjve në Evropë dhe të jepet një mesazh të fortë për paqen, tolerancën dhe bashkëpunimin.

Ne i ftojmë të rinjtë nga të gjitha CC-të Evropiane që janë të interesuar të marrin pjesë me video mesazhe për të na kontaktuar dhe ne do t’i përfshijmë ata në projektin WhatsApp grup që tashmë është i krijuar. Sanada dhe Elda nga Shqipëria do të drejtojnë atë me ndihmën e ekipit URI E dhe ekipit Udhëtim i Lirë.

Duke pritur për pjesëmarrjen tuaj aktive dhe në pritje të shikojmë fotot dhe mesazhet e të rinjve!

Bashkëpunimi juaj vlerësohet shumë!

Ekipi URI Europe

sq