Udhëtimi i Lirë

CategoriesNature-Based Solutions for the Conservation of Pollinators in Green house & Urban Ecosystems

Përfundimi i kampit veror në kuadër të projektit “Nature based solutions for the Conservation of Pollinators in Green house & Urban Ecosystems”

Përshkrimi Përfundoi aktiviteti i organizuar nga shoqata “Udhëtim i Lirë”, në kuadër të projektit “Nature based solutions for the Conservation of Pollinators in Green house & Urban Ecosystems” të financuar nga Ambasada Bullgare në Tiranë nëpërmjet programit të Ndihmës Bullgare për Zhvillim (#BulgarianDevelopmentAid). Ky aktivitet kishte në fokus të tij mbrojtjen e mjedisit dhe promovimin […]

sq