Udhëtimi i Lirë

Description

Për ta pjesëmarrja e të rinjve në proceset vendimarrëse është thelbësore për shendetin e një demokracie. Por cilat janë arsyet kryesore që ata mendojnë? Ata i kanë renditur këto arsye në këtë postim.

For more, follow the official website of Youth for Local Democracy: Click here

en_GB