Udhëtimi i Lirë

Description

Jemi të entuziazmuar të ndajmë se Rezultati i dytë i projektit tonë Erasmus+, “Dizajnimi i mjeteve mësimore për rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara”, filloi dhe është duke u zhvilluar mirë!

Rezultati 2, i titulluar “Audio e prodhuar për personat me aftësi të kufizuara në shikim dhe libra të veçantë si mjete mësimore për të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale”, fokusohet në krijimin e materialeve audio dhe librave të veçantë që do të shërbejnë si mjete mësimore për të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale.

Çdo organizatë e përfshirë në projekt do të sigurojë përkthimin e materialit në gjuhën e tyre lokale dhe do të sigurojë një folës profesionist për të lexuar dhe regjistruar zërin për materialin audio. Ne jemi të përkushtuar të sigurojmë që materiali të jetë i përshtatur për nevojat specifike të secilit komunitet lokal.

Jemi të entuziazmuar me përparimin e bërë deri tani dhe mezi presim të shohim ndikimin e këtyre mjeteve mësimore tek të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale. Faleminderit të gjithëve të përfshirë për punën e tyre të palodhur dhe përkushtimin ndaj këtij projekti dhe qëndroni në pritje të ecurisë së punës së konsorciumit.

Më shumë rreth projektit mund të gjeni:

Udhëtimi i Lirë: https://udhetimiilire.org/

Udhëtimi i Lirë: https://www.facebook.com/Udhetimilire77

en_GB