SHKOLLA TË MESME PUBLIKE

SHKOLLA TË MESME PUBLIKE

"GJERGJ KASTRIOTI", DURRËS

"NAIM FRASHËRI", DURRËS

"LEONIK TOMEO",
DURRËS

SH. MESME SPORTIVE "BENARDIN QIRAXHI"

"OLSI LASKO",
DURRËS

sq