Udhëtimi i Lirë

As part of the Green Up! Project, which is funded by Erasmus + EU, the Association "Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare" participated in an ongoing youth exchange with 5 young people selected from the city of Durres.

Gjatë këtij shkëmbimi 8 ditor të rinjtë nga 6 vende të botës: Shqipëri, Itali, Serbi, Gjeorgji, Tunizi dhe Poloni zhvilluan workshop dhe aktivitete eco friendly. Të rinjtë tanë  zhvilluan sesionin “Best Bag Idea” i cili konsistonte në realizimin e 4 çantave me materiale të riciklueshme të cilat duhet të ishin: rezistente (të qëndrueshme), të këndshme (cool) dhe më e rëndësishmja të krijuara me material të riciklueshme që gjenden lehtësisht në shtëpi.

The "Permaculture" session caught the attention and impressed the young participants, so they decided to share the new experience with their peers in Albania. It will be mainly the youth of Durres gymnasium who will be informed and aware of the importance of Permaculture and Composting. "Green Up!" Activities continue!

 

en_GB