Udhëtimi i Lirë

Përshkrimi

R3: Krijimi i një aplikacioni smart mbi të mësuarit e materialeve zhvillimore AIDS.

Jemi të entuziazmuar të ndajmë se Rezultati 4 i projektit tonë Erasmus+, “Hartimi i mjeteve mësimore mbi rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara”, filloi dhe është duke u zhvilluar mirë!

Rezultati 4, i titulluar “Krijimi i një aplikacioni smart mbi të mësuarit e materialeve zhvillimore AIDS”. do të krijojë një aplikacion celular duke përfshirë një kuiz për rëndësinë e rritjes së gjelbër dhe specifikat kulturore, ngjashmëritë dhe dallimet. Personat me aftësi të kufizuara do të përdorin aplikacionin me opsione të ndryshme për të hyrë në përmbajtje. Aplikacioni do të përfshijë përmbajtjen e rezultateve të projektit.

Çdo organizatë pjesëmarrëse në projekt është e përkushtuar të sigurojë përkthimin e aplikacionit celular dhe përmbajtjes së faqes në internet në gjuhët e tyre përkatëse lokale. Përkushtimi ynë qëndron në përshtatjen e aplikacionit celular dhe faqes së internetit për të përmbushur nevojat specifike të çdo vizitori.

Jemi të entuziazmuar me përparimin e bërë deri tani dhe mezi presim të shohim ndikimin e këtyre mjeteve mësimore tek të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale. Faleminderit të gjithë të përfshirëve për punën e tyre të palodhur dhe përkushtimin ndaj këtij projekti dhe qëndroni në pritje për përparimin e punës së konsorciumit.

Më shumë rreth projektit mund të gjeni:

Udhëtimi i Lirë: https://udhetimiilire.org/

Udhëtimi i Lirë: https://www.facebook.com/Udhetimilire77

sq