Udhëtimi i Lirë

Përshkrimi

Jemi shumë të kënaqur të njoftojmë përfundimin me sukses të Rezultatit 2 të projektit tonë Erasmus+, “Hartimi i mjeteve mësimore për rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara”! Kjo fazë ka përfunduar dhe ne jemi të emocionuar të ndajmë rezultatet.

Rezultati 2, i titulluar “Prodhimi I materialeve audio për personat me aftësi të kufizuara në shikim dhe libra të veçantë si mjete mësimore për të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale” u fokusua në krijimin e materialeve audio dhe librave të veçantë të krijuar posaçërisht si mjete mësimore për të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale.

Çdo organizatë e përfshirë në projekt siguroi përkthimin e materialeve në gjuhët e tyre përkatëse dhe angazhoi profesionistë për të lexuar dhe regjistruar zërin për përmbajtjen e materialeve audio. Angazhimi ynë ishte që të përshtatnim materialin për të përmbushur nevojat specifike të secilit komunitet lokal.

Ne jemi jashtëzakonisht krenarë për përparimin e bërë gjatë gjithë kësaj përpjekjeje dhe jemi të etur të dëshmojmë ndikimin pozitiv që do të kenë këto mjete mësimore tek të rinjtë me aftësi të kufizuara. Ne shprehim vlerësimin tonë të përzemërt për të gjithë ata që janë përfshirë në këtë proces, për punën e tyre të palodhur, përkushtimin dhe kontributin e tyre në këtë projekt.

Ju lutemi qëndroni në pritje për përditësime të mëtejshme mbi punën dhe përparimin e konsorciumit të organizatave zbatuese.

Më shumë rreth projektit mund të gjeni:

Udhëtimi i Lirë: https://udhetimiilire.org/

Udhëtimi i Lirë: https://www.facebook.com/Udhetimilire77

sq