Udhëtimi i Lirë

Përshkrimi

Jemi të emocionuar të njoftojmë se shoqata ”Udhëtim i Lirë-Liberi di viaggiare” ka arritur një moment të rëndësishëm në projektin tonë ” Hartimi i mjeteve mësimore për rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara”!

Ne kemi finalizuar rezultatin tonë të parë: një kurrikul me 36 praktikat më të mira të të mësuarit për Rritjen e Gjelbër dhe Kulturën e përshtatur posaçërisht për të rinjtë me Aftësi të Kufizuara Vizuale, Dëgjimore dhe Intelektuale. Ky është një hap i rëndësishëm drejt fuqizimit të personave me aftësi të kufizuara për të qenë më aktivë në krijimin e një shoqërie më të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse.

Projekti bashkëfinancohet nga Programi Erasmus Plus i Komisionit Evropian dhe drejtohet nga 6 partnerë nga 6 vende: Maqedonia e Veriut, Rumania, Austria, Shqipëria, Suedia dhe Turqia. Së bashku, ne jemi krenarë që kontribuojmë në krijimin e burimeve mësimore më të aksesueshme dhe të barabarta për personat me aftësi të kufizuara.

Qëndroni të sintonizuar për më shumë përditësime ndërsa vazhdojmë të punojmë drejt qëllimit tonë për të hartuar mjete mësimore për rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara.

Më shumë rreth projektit mund të gjeni:

Udhëtimi i Lirë: https://udhetimiilire.org/

Udhëtimi i Lirë: https://www.facebook.com/Udhetimilire77

sq