Udhëtimi i Lirë

Përshkrimi

Këshilli i Evropës njeh “potencialin e konsiderueshëm dhe për këtë arsye rol themelor në promovimin e vlerave të Këshillit të Evropës” që të rinjtë luajne. Demokracia është sfiduar veçanërisht vitet e fundit për shkak të rritjes se populizmit dhe demotatorizmit, lajmet e rreme, zvogëlimi i hapësirës për civilët shoqëria dhe, së fundmi, ndikimi i pandemisë Covid-19. E gjithë kjo kontribuon në një klimë ku të rinjtë kanë frikë nga ndëshkimi kur ushtrojnë lirinë e shprehjes dhe, në të njëjtën kohë, “tregojnë një shkallë të lartë politike interes, por një shkallë e ulët angazhimi në proceset thelbësore demokratike”. Shqetësimet në lidhje me shëndetin e demokracive në Evropë kanë qenë të ngritura vazhdimisht, veçanërisht në funksion të krizave të njëpasnjëshme dhe të shumëfishtë që shqetësojnë perspektivën e rritjes me besim për të ardhmen. Lufta në Ukrainë përkeqësoi ndjenjën e krizës dhe nevojën për të vepruar për të shpëtuar demokracisë dhe paqes.

Demokracia Këtu | Demokracia Tani është një fushatë rinore e Këshillit të Evropës rigjallërimin e demokracisë dhe për forcimin e besimit të ndërsjellë mes të rinjve njerëzit dhe institucionet dhe proceset demokratike. Fushata fokusohet në aksesi në të drejtat e njeriut, pjesëmarrja domethënëse e të rinjve dhe ndikimi i dixhitalizimi si faktorë të demokratizimit.

Fushata bazohet në aktivitetet e ndërmarra me të rinjtë dhe të rinjtë organizatat në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar, të mbështetura nga kombëtare pikat e kontaktit dhe partnerët evropianë. Këto aktivitete mbështeten dhe lidhur nga Këshilli i Evropës; rezultatet dhe propozimet që dalin nga të rinjtë do të organizohen dhe integrohen në një thirrje për veprim. Fushata është demokratike: të rinjtë dhe organizatat e tyre eksplorojnë temën e rigjallërimin e demokracisë dhe të bëjë propozimet që të përkthehen politikat dhe programet në nivel të Këshillit të Evropës.

sq