Udhëtimi i Lirë

Përshkrimi

Udhëtim i Lirë kërkon të punësojë Ekonomist/e me eksperiencë.
Aplikanti/ja duhet të përmbushë kriteret e mëposhtme:

  • Të ketë mbaruar Fakultetin e Ekonomisë
  • Të ketë njohuri të mira të paketës Office
  • Të jetë njohëse shumë i/e mirë e gjuhës Angleze
  • Të jetë njohës/e shumë i/e mirë e programit Financiar FINANCA5
  • Të ketë mbi 5 vite eksperiencë pune në këtë fushë
  • Të jetë e Komunikueshme dhe e aftë të punojë Grup

Dokumentet mund t’i dërgoni në adresat e email: udhetimilire@gmail.com dhe info@udhetimiilire.org ose te zyra e shoqatës në adresën: Lagja 3, Rruga Egnatia, 2001, Durrës.

sq