Udhëtimi i Lirë

Përshkrimi

Të rinjtë aktivist të shoqatës Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare morën pjesë në dy trajnimet e zhvilluara në kuadër të projektit P.A.C.E. njëri i zhvilluar në Beograd, Serbi dhe tjetri në Sarajevë, Bosnje & Hercegovinë.

Projekti po implementohet nga organizatat: Youth for Peace (Bosnje & Hercegovinë), Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare (Shqipëri) dhe Balkans lets get Up! (Serbi) si dhe mbështetet nga RYCO (Zyra Rajonale për Bashkëpunim Rinor) dhe Bashkimi Evropian. Në ditët në vijim do të zhvillohet edhe Youth Exchnage në Shqipëri ku do të marrin pjesë të rinjë nga të tre vendet partnere të projektit P.A.C.E.

sq