Udhëtimi i Lirë

Përshkrimi

Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” filloi ciklin e trajnimeve me qeverinë e nxënësve të shkollës “Eneida”. Trajnim u zhvillua në kuadër të projektit “Composting on Farm- For mitigation of climate changes”, me Prof.Dr. Shpend Shahini. Projekti financohet nga Ambasada e Bullgarisë në Shqipëri nëpërmjet programit “Ndihma zyrtare për Zhvillim”.

Trajnimet online do të vijojnë me shkollat e tjera të përfshira në projekt.

sq